O nas

Harmonogram wywozu śmieciOd dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 

Zobacz harmonogram wywozu śmieci w naszej miejscowości, kategorie odpadów i jak przygotować odpady do wywiezienia.


 

Harmonogram odbioru śmieci 2019

 

dla miejscowości
CHORĄGWICA
TERMIN WYWOZU 

I wywóz
odpady segregowane(worki)

II wywóz
odpady zmieszane 
 
STYCZEŃ 11 stycznia 04 i 18 stycznia
     
LUTY 08 luty 01 i 15 luty
     
  
MARZEC
 
08 marzec 01,15 i 29 marzec
     
  
KWIECIEŃ 12 kwiecień 12 i 26 kwiecień
     
MAJ 17 maj 17 i 31 maj
     
CZERWIEC 14 czerwiec 14 i 28 czerwiec
     
LIPIEC  12 lipiec 12 i 26 lipiec
     
SIERPIEŃ 09 sierpień 09 i 23 sierpień
     
WRZESIEŃ  13 wrzesień 06 i 20 wrzesień
     
PAŹDZIERNIK 11 październik 04 i 18 październik
     
LISTOPAD 15 listopad 02, 15 i 29 listopad
     
GRUDZIEŃ 13 grudzień 13 i 27 grudzień
     
  
 

 

 
 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.eko.wieliczka.eu

Właściciele nieruchomości do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zobowiązani są stosować odpowiednie pojemniki, w tym worki foliowe, o określonej kolorystyce i odpowiednio oznakowane:


- niebieskie z przeznaczeniem na papier,

- białe z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

- żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

-   czarne  z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

 

Rozkład jazdy linia D1

Rozkład jazdy:

Kliknij tutaj

 

 

Trasa:

 

Położenie Chorągwicy

 

Wieś Chorągwica leży 5 km na południe od Wieliczki i południowy wschód od Krakowa.  Chorągwica położona jest na wysokości 436 m n.p.m., na najwyższym wzniesieniu Pogórza Wielickiego.  Zabudowana wsi rozciąga się w kierunkach we wschodnim i południowym. Zaokrąglając się swoimi końcami, przedstawia jak gdyby wielki okrąg. Z najwyższego punktu wzgórza można obserwować panoramę Beskidów, Tatry i dolinę Wisły.

Malownicze i górzyste  położenie miejscowości posiada duże walory widokowe i sprawia że Chorągwica stała się częścią atrakcyjnego szlaku turystycznego.

Na południu wieś graniczy z Grajowem,  Dobranowicami , Raciborskiem, od północy z Lednicą Górną a od zachodu z Mietniowem. Łagodne zbocza, ujmujące dolinę potoku, który płynie z północnego-zachodu na południowy-wschód tworzą rzeźbę terenu Chorągwicy. Łagodnie sfałdowane stoki wzniesienia, które zajmują północną część wsi, opadają we wschodnich partiach ku dolinie potoku, a w zachodniej części ku dolinie rzeki Wilgi.  Wzniesienia na zboczach których leży południowa część wsi, zamykają roztaczającą się na tę część wsi panoramę od strony północnej. Od południa możemy oglądać krajobraz panoramy Raciborska.

 Przez obszar wsi biegnie dział wodny między dorzeczami Wisły i Raby. Potok płynący doliną wpada do Niżowskiego Potoku/już poza granicami wsi nazwany w dolnym biegu Kuniczanką / jest dopływem Raby. Rzeka Wilga, która ma źródła w zachodniej części wsi stanowi dopływ Wisły.
Na terenie wsi występują głównie pola uprawne, tylko na południu znajduje się niewielki obszar lasu.

Głównym punktem komunikacyjnym Chorągwicy jest droga biegnąca w zachodniej cześć wsi i łącząca  Mietniów z Raciborskiem.  Droga ta stanowi część szlaku z Wieliczki do Dziekanowic. Główna droga z Mietniowa do Raciborska łagodnie opada zboczem wzniesienia, po czym skręcając na południowy zachód wznosi się do granicy z Raciborskiem.

 

Mapa Sołectwa Chorągwica

 

mapa chorągwica

 

 

Pobierz mapę sołectwa Chorągwica w wysokiej rozdzielczości  

Historia Chorągwicy

 

Pierwsze zapisy  historyczne dotyczące miejscowości  Chorągwica pochodzą z XIV wieku.
Nie ma dokładnych informacji, skąd pochodzi nazwa.

Pierwotnie była to:   Chorangwica,  Chorangulcza, Chorągwicza. Najczęściej przyjmuje się, że nazwa pochodzi od chorągwi, sztandaru wojsk króla Jana Sobieskiego, który wracając ze zwycięskiej wyprawy zatrzymał się na wzgórzu i odjeżdżając pozostawił jedną z chorągwi. Od tego wydarzenia miejsce nazywane jest Chorągwica.

W dokumentach źródłowych  jako pierwszy właściciel wsi w I poł. XV wieku wymieniany jest zawisza, natomiast w II poł. XV wieku Mikołaj Koza herbu Junosza. Pod koniec XV wiekuChorągwica staje się własnością rodziny Suchorabskich. Od początku XVI wieku dobra we wsi wykupywane są przez rodzinę Łodzińskiego, która staje się kolejnym właścicielem wsi, co potwierdzają rejestry podatkowe końca XVII wieku.

„W archiwum krakowskim znajdują się opisy inwentarzowe Chorągwicy z 1717 , 1741 i 1768 roku.   Najszerszy opis jest z  1768 roku i zawiera informacje, że wieś należała do księży misjonarzy Stradomskich z Krakowa. W 1855 roku właścicielem wsi był Antoni Gralewski, a w 1886 roku Piotr Gralewski. Kolejno zmieniający się właściciele nie dbali o sprawy publiczne i społeczne ludności wiejskiej, wykorzystując ją jako tanią siłę roboczą w swym majątku, nie pozostawiając po sobie żadnej trwałej spuścizny”. Z planu katastralnego z 1847 r. wiemy, że północną część wsi nazywano Pod brzegiem, dziś na tym obszarze funkcjonuje forma Na brzegu.  Klasna,  Wielkie Pole, Krzewiny,  Zagórze to nazwy, które występują w południowej części wsi.

 Wszystkie nazwy funkcjonujące na terenie wsi związane są z jej historią,  podlegają ochronie jako elementy   jej środowiska kulturowego. Administracja majątkiem Chorągwicy do lat 20-ch XX wieku prowadzona była w miejscowym dworze i obejmowała swym zasięgiem tereny obecnie graniczących miejscowości:Sułowa, Mietniowa, Lednicy i Raciborska.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  na początku lat 20-ch XX wieku powołano administrację państwową reprezentowaną przez sołectwo w ramach istniejącego starostwa. W tym okresie  powstaje ruch rewolucyjny i polityczny robotników i chłopów.  Powstaje PPS- lewica, które do wybuchu II wojny światowej organizuje życie społeczne i polityczne na wsi. Pozytywny wpływ na działalność kulturowo - oświatową sołectwa miała Szkoła Podstawowa i nauczycielka Maria Parafińska. Równocześnie rozwijał się ruch młodzieżowy i powstało koło OMTUR. W tym okresie Chorągwica charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Często jej mieszkańcy pracowali sezonowo, głównie w fabrykach i prywatnych zakładach. Pracę przez cały rok zapewnioną miała tylko część mieszkańców, pracujących w kopalni i na kolei. 

Działalność  PPS i OMTURU nie podobała się ówczesnym władzom i dlatego z koncem lat 30-ch wieś Chorągwica pozbawiona została sołectwa i na mocy ustawy starosty krakowskiego z 1939 roku przyłączona została do sołectwa Mietniów. Po wyzwoleniu mieszkańcy Chorągwicy podejmują starania o przywrócenie własnego sołectwa i decyzją ówczesnych władz powiatowych ponownie zostaje utworzone sołectwo Chorągwica. Pierwszym sołtysem zostaje Franciszek Flura. W 1945 roku powstaje w Chorągwicy Ochotnicza Straż Pożarna. Jednocześnie ruch młodzieżowy zakłada koło "Wici".

Z inicjatywy mieszkańców i przy wsparciu OSP i "Wici" powstaje w Chorągwicy Dom Ludowy, wybudowany w całości w czynie społecznym. Budowę ukończono w 1948 roku. W tym okresie rozwija sie działalność kulturalna ukierunkowana głównie na tradycję i folklor.

W 1957 roku powstaje Ludowy Klub Sportowy "Sokół". W 1964 roku uruchomiono połączenie komunikacyjne PKS z Chorągwicy do Wieliczki. Wtedy też powołano Klub Książki i Prasy "Ruch". W latach 60 –tych OSP przy pomocy społeczeństwa buduje zbiornik wodny dla celów gospodarczych i pożarniczych.

W 1968 roku z inicjatywy OSP i całego społeczeństwa, dzięki zaangażowaniu Władysława Starowicza, Jakuba Szostaka, Antoniego Flury, Franciszka Tańculi rozpoczęto budowę "Domu Strażaka" z przeznaczeniem na siedzibę OSP oraz dla celów całego społeczeństwa lokalnego. Budowa została ukończona w 1974 roku i oprócz OSP mieści się tam (do dnia dzisiejszego): ośrodek zdrowia, apteka, biblioteka. W latach 80-ch Dom Ludowy został przebudowany i wyremontowany i w jego miejscu powstała Kaplica pw. Św. Floriana. Pierwsza msza została odprawiona w 1989 roku.Ważne daty w życiu sołectwa Chorągwica:

 • 1953/54 r - elektryfikacja wsi
 • 1987 r - gazyfikacja wsi 
 • 1993 r - telefonizacja wsi
 • 2001 r - budowa wodociągu
 • 2012/2013 - planowana budowa kanalizacji

Mieszkańcy Chorągwicy, którzy pełnili funkcję Sołtysa:
Franciszek Flura, Antoni Flura, Wojciech Starowicz, Michał Ptak, Krystyna Starowicz, Renata Gabryś- obecnie.
 

Więcej informacji można uzyskać w materiałach:

STAROWICZ K.: Przewodnik 2006-2007 Miasto i gmina bez tajemnic Wieliczka, Omega, ISBN 83-921562-2-6,Kraków 2005,
Księga Pamiątkowa Biblioteki Publicznej w Chorągwicy,[brak ISBN], [brak wydawnictwa]. s.1
HOLCEROWA T.: Zeszyt 4 Wieś Chorągwica …,
JURAS- PEDRYCZ  A.: Dwory i dworki w krajobrazie wielickim, Towarzystwo Słowaków w Polsce, ISBN 83-89186-05-55, Wieliczka 2002,
Historia Chorągwicy ,: Składka wydana z okazji cyklu spotkań MDK…,
Księga Pamiątkowa Biblioteki Publicznej w Chorągwicy,[brak ISBN], [brak wydawnictwa]
Holcerowa T., Zeszyt 4 Wieś Chorągwica Studium Ruralistyczne, P.P. Pracownia konserwacji Zabytków Oddział w Krakowie, Kraków 1981,

 

 

Sołtys i Rada sołecka


Sołectwo Chorągwica miejscowość położona na najwyższym wzniesieniu malowniczego Pogórza Wielickiego na wysokości 436m n.p.m, w odległości 5 km na południe od Wieliczki. W pejzaż miejscowości wpisany jest  również przekaźnik radiowo- telewizyjny o wysokości 287m , wybudowany w latach 1960- 1963 na terenie wzgórza.

Chorągwica w liczbach:

+ powierzchnia 221 ha + liczba mieszkańców prawie 900 osób + numeracja domów ponad 320.
 

SOŁTYS

 

Renata Gabryś.

Od urodzenia mieszkanka Chorągwicy. Mężatka, matka dwójki dzieci.
Na Sołtysa wybrana w maju 2011r. 

tel. 12 288 02 71

Rada Sołecka:

 
Dębowski Tadeusz, Dubiel Zofia, Windak Jacek, Roman Gumulski, Arkadiusz Kowal, Grzegorz Starowicz.
 

Pobierz Statut sołectwa Chorągwica  

Sprawozdanie i plan działań

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

 za rok 2011       za rok 2012       za rok 2013      za rok 2014    za rok 2015    za rok 2016

za rok 2017        za rok 2018

 Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011
 

W planie rzeczowo – finansowym Sołectwa Chorągwica na 2011 rok przyznano rezerwę celową w wysokości 4.500 zł.
Uchwałą Nr II/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chorągwica z dnia 10 lutego 2011 roku całą rezerwę celową tj. 4500 zł przeznaczono na dofinansowanie remontu Remizy OSP. Zadanie to zostało zrealizowane w całości.
Ponadto w 2011 roku:

1. Zorganizowano 5 spotkań z Radą Sołecką

2. Na bieżąco informowano mieszkańców  o wszystkich sprawach dot.  sołectwa

3. Z Programu PROW , z osi 4 LEADER zostały sfinansowane:
    1/ remont Domu Strażaka w Chorągwicy – koszt prawie 66.000 zł
    2/ wyposażono czytelnię komputerową w Bibliotece w dodatkowy 
        sprzęt komputerowy, tj. 4 zestawy komputerowe o wartości 14.640 zł

4. Złożono wniosek o ujęcie w planie wydatków na 2012r budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku granica Chorągwica -Mietniów do Domu Strażaka – niestety wniosek nie został ujęty  w planie na 2012 rok

5. Inkaso podatku  rolnego i od nieruchomości

6. Przedstawiono inwestorowi 3 propozycje lokalizacji placu zabaw w Chorągwicy

7. Zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje  otrzymywanych od mieszkańców do odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami
(Gminny Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Powiatowych, Wydziały UMiG Wieliczka, …)

8. Modernizacja i udrożnienie rowów przy drodze powiatowej nr 18209 na odcinku w kierunku granicy ze Sułowem oraz udrożnienie rowu przy drodze nr 2036 k/Pani Starowicz i  Państwa Barnaś oraz wyłożenie tego odcinka korytkami.

9. Udrożnienie  rowów i przepustów przy drodze gminnej nr 51 (w kierunku Tomaszkowic) oraz przy drodze nr 54 (w kierunku Grajowa)

10. Monitorowanie stanu prac nad realizacją projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Chorągwicy”.

11. Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i okolicy

12. Złożono wniosek o uregulowanie stanu prawnego dróg:
      1/ drogi nr 49  - (działka nr 156)
      2/ drogi nr 52  - (działka nr 78)
      3/ drogi nr 55   -(działka nr 65)
      4/ drogi za OSP – (działka nr 157)

13. Wykonano stronę internetową Sołectwa  www.choragwica.pl

14. Wykonano i wymieniono 1 tablicę informacyjną, przy przystanku nr 1

15. Organizacja posiedzeń Rady sołeckiej i spotkań z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa

16. Złożony został wniosek o naprawę drogi nr 80 oraz udrożnienie rowów i przepustów. Prawie wszyscy właściciele przyległych działek złożyli stosowne oświadczenia umożliwiające wykonanie tych prac.
Pracę rozpoczną się na wiosnę.
                                                                            

Plan rzeczowo – finansowy Sołectwa Chorągwica na rok 2012

Dochody: 
rezerwa celowa na rok 2012 wynosi 6 216,00 zł

Wydatki w kwocie 6 216,00 zł przeznaczono na:
1. serwis strony internetowej sołectwa 738,00 zł
2. dofinansowanie prac konserwatorskich  kapliczki przydrożnej
    z figurą Matki Boskiej obok przystanku nr 1 w Chorągwicy 4 000,00 zł
3. zakup węgla dla potrzeb OSP w Chorągwicy 1478,00 zł

Ponadto planuje się:

1. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Chorągwicy,

2. Wykonanie tablicy informacyjnej  z planem miejscowości Chorągwica, sfinansowanej z Programu Leader,

3. Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej,

4. Monitorowanie działań dotyczących złożonego wniosku o regulację stanu prawnego następujących dróg: nr 49, 52, 55 oraz działki nr 157 (droga za budynkiem OSP),

5. Wnioskowanie o remont dróg gminnych i powiatowych, udrażnianie rowów i przepustów,

6. Organizacja pomocy rzeczowej dla mieszkańców w trudnej sytuacji,

7. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Sołectwa,

8. Organizacja zebrań wiejskich ,  spotkań  z Radą Sołecką i realizacja bieżących zadań,

9. Inkaso podatku w każdym kwartale roku podatkowego,

10. Przekazywanie informacji i ogłoszeń urzędowych, informowanie mieszkańców o sprawach dotyczących sołectwa i gminy za pośrednictwem  naszej strony internetowej i tablic informacyjnych

Zebranie wiejskie Sołectwa Chorągwica w dniu 14 marca 2012r podjęło uchwały
o przyjęciu sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 rok
oraz o zatwierdzeniu planu rzeczowo - finansowego na 2012 rok.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie w sprawy naszej miejscowości, okazaną życzliwość i wsparcie w dążeniu do realizacji naszych celów.

Sołtys i Rada Sołecka

Chorągwica, 14.03.2012r.

 


 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2012

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 rok W 2012 roku Sołectwo Chorągwica otrzymała rezerwę celową w wysokości 6 216 zł.

Zebranie Wiejskie w dniu 14 marca 2012r podjęło Uchwałę Nr I/2/12 w sprawie planu rzeczowo – finansowego dla Sołectwa Chorągwica, dokonując wydatkowania przyznanych środków na następujące zadania:

1. Serwis strony internetowej sołectwa 738,00 zł
2. Zakup węgla dla potrzeb OSP w Chorągwicy 1478,00 zł
3. Dofinansowanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej obok przystanku nr 1 w Chorągwicy 4000,00 zł

W związku z przeciągająca się procedurą rozpatrzenia wniosku o renowację w/w kapliczki przez Urząd Marszałkowski w Krakowie i brakiem umowy na realizację tego zadania , Zebranie Wiejskie w dniu 13 grudnia 2012r podjęło Uchwałę nr IV/5/12 w sprawie zmiany planu rzeczowo- finansowego Sołectwa Chorągwica na 2012r, przeznaczając kwotę 4000 zł na wykonanie nowych tablic informacyjnych na potrzeby naszej miejscowości.
Zadania te zostały zrealizowane.

Tym samym prace konserwatorskie kapliczki zostały przesunięte na 2013 rok.

Ponadto w 2012 roku:
 

 • Monitorowano stan prac nad realizacją projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Chorągwicy”.
 • Na bieżąco informowano mieszkańców o wszystkich sprawach dot. sołectwa 
 • Organizowano posiedzenia Rady sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa 
 • Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa W ramach działań Programu PROW, z osi 4 LEADER zostały rozpatrzone pozytywnie wnioski na: 


1/ remont nawierzchni przed Domem Strażaka w Chorągwicy
2/ budowę placu zabaw dla dzieci
3/ renowację kapliczki Matki Boskiej w Chorągwicy
 

 • Przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków m.in. w naszej miejscowości (organizowano spotkania informacyjne, udzielano indywidualnych wyjaśnień mieszkańcom, bieżący kontakt z firmą wykonującą prace pomiarowe) 
 • Wykonano modernizację drogi nr 54 tzw. „droga pod supremą” : położono nawierzchnię asfaltową, udrożniono rowy, miejscami wyłożono korytka, wykonano zjazdy od działek, utwardzono pobocze 
 • Wykonano remont drogi gminnej nr 51 (w kierunku Tomaszkowic), udrożniono rowy, wzmocniono przepusty, miejscami wyłożono korytka 
 • Wykonano i wymieniono wszystkie tablice informacyjne na terenie sołectwa 
 • Inkaso podatku rolnego i od nieruchomości
 • Złożono wniosek o ujęcie w planie wydatków :
  1/budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku granica Chorągwica -Mietniów do Domu Strażaka
  2/wymianę wiat przystankowych
  3/ remont zaplecza dla KS „Sokół” i ogrodzenie boiska.
   
 • Chorągwica została włączona do projektu budowy linii światłowodowej. W 2012r zostały zebrane zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie linii oraz opracowano projekt złożono do zatwierdzenia przez właściwe organy adm. 
 • Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje i problemy otrzymywane od mieszkańców do odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami (Gminny Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Powiatowych, Wydziały UMiG Wieliczka, …) 
 • Współpraca z Lokalną Grupą Działania „Wielicka Wieś” 
 • Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i okolicy
 • Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg:

  1/ drogi nr 49 - (działka nr 156)
  2/ drogi nr 52 - (działka nr 78)
  3/ drogi nr 55 -(działka nr 65)
  4/ drogi za OSP – (działka nr 157)
  5/drogi do boiska sportowego
  6/ drogi nr 80
   
 •  Objęto całoroczną pomocą rzeczową rodziny w trudnej sytuacji 
 • Wspólnie z Parafią Pawlikowice zorganizowano pomoc świąteczną . W wyniku zbiórki darów żywnościowych i pieniędzy -150 zł, za które zakupiono artykuły żywnościowe pomoc otrzymało kilka rodzin z naszej miejscowości.

Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej

Sołtys i Rada Sołecka

Chorągwica, 12.03.2013r.
 


 

Ramowy plan działania Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2013rWykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej w Chorągwicy

 • Realizacja działań z Programu Leader (budowa placu zabaw, złożenie wniosku o wykonanie tablicy z planem miejscowości ) 
 • Rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie kanalizacji Monitorowanie działań dotyczących złożonego wniosku o regulację stanu prawnego dróg w Chorągwicy 
 • Kontynuacja starań o budowę chodnika Podjęcie działań wspólnie z zarządem KS ”Sokół” o remont zaplecza i ogrodzenie boiska
 • Podjęcie działań w kierunku ujęcia kolejnej zabytkowej kapliczki w Chorągwicy do planu prac konserwatorskich na 2013 rok
 • Organizacja pomocy rzeczowej dla mieszkańców w trudnej sytuacji 
 • Współpraca z organizacjami działającymi na terenie lokalnym 
 • Organizacja zebrań wiejskich, spotkań z Radą Sołecką i realizacja bieżących zadań Inkaso podatku w każdym kwartale roku podatkowego. 

Przekazywanie informacji i ogłoszeń urzędowych, informowanie mieszkańców o sprawach dotyczących sołectwa i gminy.
 

 

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2013

 

W 2013 roku dla Sołectwa Chorągwica przyznano środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.851,60 zł. Zebranie Wiejskie w dniu 27 września 2012r podjęło Uchwałę Nr III/4/12 w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, przyjmując do realizacji  na 2013 rok następujące zadania: 

1. Utrzymanie strony internetowej sołectwa                              492,00 zł

2. Wymiana drzwi w sali widowiskowej budynku OSP               3 500,00 zł

3. Zakup węgla dla OSP                                                            900,00 zł

4. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 51              6 000,00 zł

5. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 54            11 500,00 zł  

6. Organizacja festynu                                                              459,00 zł 

Zadania powyższe  zostały zrealizowane i rozliczone.

 

W ramach działań Programu PROW, z osi 4 LEADER : 

1/ została wykonana renowacja kapliczki Matki Boskiej przy przystanku nr 1 w  Chorągwicy

2/ wybudowano plac zabaw dla dzieci

3/ wykonano remont nawierzchni przed Domem Strażaka w Chorągwicy

 

Ponadto w 2013 roku :

 

 • Rozpoczęto prace przy  „Budowy kanalizacji sanitarnej w Chorągwicy”.
 • Na bieżąco informowano mieszkańców  o wszystkich sprawach dot.  sołectwa
 • Organizowano posiedzenia Rady sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa
 • Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa
 • Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce o wykonanie renowacji kapliczki przydrożnej przy posesji Państwa Wandas, w oparciu o przygotowany program prac konserwatorskich. 

         Stan kapliczki jest bardzo zły: pojawiły się pęknięcia, zaczynają odpadać elementy.

 • Na bieżąco wykonywano prace porządkowe przy drogach gminnych: przycięto  krzewy, gałęzie; przy drodze powiatowej udrożniono przepusty i  rowy, 
 • Inkaso podatku  rolnego i od nieruchomości

 

Złożono ponownie  wniosek o ujęcie w planie wydatków :

1/budowy chodnika przy drodze w Chorągwicy

2/wymianę wiat przystankowych 

3/ remont zaplecza dla KS „Sokół” i ogrodzenie boiska

 

 • Zakończono prace przy budowie linii światłowodowej w Chorągwicy, rozpoczęto przyłączanie domów do sieci światłowodowej
   
 • Zgłoszono naszą stronę internetową do konkursu Sołectwo w sieci,dzięki zaangażowaniu mieszkańców i sympatyków osiągnięto dobry wynik
 • Podejmowano działania ws przyjęcia dodatkowego lekarza do OZ w Chorągwicy oraz zapewnienia zastępstwa w okresie nieobecności lekarza.
   
 • Dyrekcja SPZLO w Wieliczce pozytywnie odniosła się do naszych wniosków
 • Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje i problemy otrzymywane od mieszkańców do odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami (Gminny Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Powiatowych, Wydziały UMiG Wieliczka, …)
 • Współpraca z Lokalną Grupą Działania „Wielicka Wieś”
 • Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i okolicy

 

Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg:

1/ drogi nr 49  - (działka nr 156)

2/ drogi nr 52  - (działka nr 78)

3/ drogi nr 55   -(działka nr 65)

4/ drogi za OSP – (działka nr 157) 

5/drogi do boiska sportowego

6/ drogi nr 80

Najbardziej zaawansowane są regulacje dróg nr 49 i 52, istnieją jednak problemy z dotarciem do spadkobierców uczestników postępowań.

 • Jak co roku wspólnie z Parafią Pawlikowice zorganizowano pomoc świąteczną . 
   
 • Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej 

 

Sołtys i Rada Sołecka

Chorągwica, 08.04.2014r. 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2014

 

 W 2014 roku dla Sołectwa Chorągwica przyznano środki z Funduszu Sołeckiego

 w wysokości 23 362,30 zł.

Zebranie Wiejskie w dniu 24.09.2013r podjęło Uchwałę nr VI/8/13w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego, przyjmując do realizacji na 2014 rok następujące zadania:

1/ remont wiat przystankowych na terenie sołectwa                        2 000,00 zł

2/ serwis strony internetowej sołectwa Chorągwica                          492,00 zł

3/ wykonanie tablicy informacyjnej z planem Sołectwa Chorągwica   3 500,00 zł

4/ wykonanie tablicy ogłoszeniowej                                            1 900,00 zł

5/ wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Chorągwicy  13 000,00 zł

6/ organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji 

    ludowych w Sołectwie Chorągwica  (festyn rodzinny)                      2 470,30 zł

Zadania powyższe zostały zrealizowane i rozliczone.

Ponadto w 2014 roku: 

 • Kontynuowane były prace ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej
 • Wykonano remont drogi powiatowej , wraz z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej 
 • przygotowano  i  złożono wnioski do budżetu obywatelskiego na  wykonanie chodnika przy drodze powiatowej oraz renowację kolejnej z kapliczek na terenie sołectwa
 • ponownie złożono wnioski do Burmistrza i Starosty ws budowy chodnika przy drodze powiatowej
 • opracowano i złożono propozycję zadań dla Sołectwa Chorągwica na lata 2014-2020 do Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka
 • w związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru C , obejmującego wieś Chorągwica informowano mieszkańców o terminie, miejscu wyłożenia oraz sposobie wnoszenia uwag
 • częściowo uporządkowano teren działki „Pod Brzegiem”, stanowiącej mienie gminne Sołectwa Chorągwica (wycięto suche modrzewie, pozbierano śmieci, zamontowano kosz, naprawiono barierkę)
 • podjęto starania o pozyskanie środków unijnych na wykonanie tarasu widokowego  
 • Zorganizowano pomoc świąteczną  dla mieszkańców w trudnej sytuacji
 • Na bieżąco informowano mieszkańców o wszystkich sprawach dot. Sołectwa
 • Organizowano posiedzenia Rady Sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa
 • Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa
 • Inkaso podatku rolnego i od nieruchomości
 • Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i regionie
 • Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje  od mieszkańców do odpowiednich wydziałów UMiG oraz  odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami
 • Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg: nr 49, 52,55,80, 82, drogi za OSP, drogi do boiska sportowego
 • Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej.

 

Sołtys i Rada Sołecka

Chorągwica, 19.02.2015r

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2015

 

Dla Sołectwa Chorągwica  z Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przyznano środki w wysokości 28 208,62 zł.

Zebranie Wiejskie w dniu 11 września 2014 roku  podjęło Uchwałę nr VIII/11/14 w sprawie wniosku o przyznanie środków Funduszu Sołeckiego, przyjmując do realizacji  na 2015 rok następujące zadania: 

1. zakup odśnieżarki na potrzeby utrzymania zimowego dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy nieobjętych stałym zimowym utrzymaniem na terenie sołectwa Chorągwica2 000,00 zł

2. dokumentacja techniczno–prawna budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 560967K i 560970K11 000,00 zł

3. wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na terenie sołectwa Chorągwica11 000,00 zł

4. zakup urządzenia zabawowego oraz wyposażenia na plac zabaw na terenie sołectwa Chorągwica3 644,62 zł 

5. serwis strony internetowej sołectwa Chorągwica564,00 zł
Zadania te zostały wykonane i rozliczone.

 

Ponadto w 2015 roku:

1. Zakończone zostały prace przy budowie kanalizacji w sołectwie i rozpoczęto indywidualne podłączenia domów do sieci.

2. Podjęto starania  o wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze

 powiatowej w Chorągwicy

3. Wybrukowano parking k/ Kaplicy

4. Przygotowano teren i zamontowano nową wiatę przystankową na przystanku Chorągwica - Sułów

5. Rozpoczęto renowację zabytkowej kapliczki k/ Państwa Wandas. Kapliczka została zdemontowana i jest w trakcie prac konserwatorskich. Po ich zakończeniu wróci na swoje miejsce.

6. Przygotowano pismo i zebrano podpisy mieszkańców ws uruchomienia autobusowej linii aglomeracyjnej z Dobranowic przez Chorągwicę do Wieliczki

7. Złożono wnioski do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Wykonanie oświetlenia ulicznego nie zostało zakwalifikowane do realizacji. Wykonana zostanie siłownia k/Strażnicy

8.  Zorganizowano pomoc świąteczną  dla mieszkańców w trudnej sytuacji

9. Na bieżąco informowano mieszkańców o wszystkich sprawach dot. Sołectwa

10. Organizowano posiedzenia Rady Sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa

11. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa

12. Inkaso podatku rolnego i od nieruchomości

13. Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i regionie

14. Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje  do odpowiednich wydziałów UMiG oraz  odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami

15. Kontynuowane są prace nad regulacją stanu prawnego dróg

16. Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej.

 

Sołtys i Rada Sołecka

Chorągwica, 15 luty 2016 r.

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016r

W 2016 roku dla Sołectwa Chorągwica przyznano środki z Funduszu Sołeckiego
w wysokości 31 283,67 zł.
Zebranie Wiejskie w dniu 23.09.2015r podjęło Uchwałę nr I/1/15 w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego, przyjmując do realizacji na 2016 rok następujące zadania:

 1. Serwis strony internetowej Sołectwa Chorągwica – koszt: 564,00 zł

 2. Zakup nagród w konkursie „Chorągwica dawniej i dziś”
  organizowanym dla mieszkańców Chorągwicy - koszt: 1 500,00 zł
  W konkursie złożono 11 prac w 3 kategoriach wiekowych.

 3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 560970K
  w Chorągwicy - koszt: 29 219,67 zł. Dzięki dofinansowaniu prac z budżetu Gminy
  zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016r
  Zadania powyższe zostały zrealizowane i rozliczone.

Ponadto w 2016 roku:

 • Mieszkańcy kontynuowali przyłączenia domów do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

 • Uruchomiono autokarowe połączenie aglomeracyjne D1 z Dobranowic do Wieliczki przez Chorągwicę

 • Wykonano renowację kapliczki koło Państwa Domoń; prace obejmowały wykonanie nowego posadowienia, wykonanie mostka i dojścia do figury oraz prace konserwatorskie z odtworzeniem ubytków. Prace sfinansowano ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

 • Ponownie złożono wnioski do Burmistrza i Starosty ws budowy chodnika przy drodze powiatowej

 • w związku z ponownym wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru C , obejmującego wieś Chorągwica informowano mieszkańców o terminie, miejscu wyłożenia oraz sposobie wnoszenia uwag

 • W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano siłownię koło placu zabaw

 • Zorganizowano pomoc świąteczną dla mieszkańców w trudnej sytuacji

 • Na bieżąco informowano mieszkańców o wszystkich sprawach dot. Sołectwa

 • Organizowano posiedzenia Rady Sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa

 • Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa

 • Inkaso podatku rolnego i od nieruchomości

 • Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i regionie

 • Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje od mieszkańców do odpowiednich wydziałów UMiG oraz odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami

 • Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg: nr 49, 52,55,80, 82, drogi za OSP, drogi do boiska sportowego

 • Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej.

 

Sołtys i Rada Sołecka

Chorągwica, 15.02.2017r

 

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017

          W 2017 roku dla Sołectwa Chorągwica przyznano środki z Funduszu Sołeckiego
 w wysokości  32 590,36 zł.
Zebranie Wiejskie w dniu 19.09.2016r podjęło Uchwałę nr  III/5/16 w sprawie wniosku
o przyznanie środków funduszu sołeckiego, przyjmując do realizacji na 2017 rok następujące zadania:
1. Serwis strony internetowej Sołectwa Chorągwica                          koszt: 600,00 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 560967K
 w Chorągwicy                                                                             koszt 15 027,57 zł
3. Zapewnienie gotowości bojowej oraz zabezpieczenie majątku
 OSP w Chorągwicy służące ochronie p/pożarowej                      koszt 2 362,79 zł
4. Zakup wiaty przystankowej z montażem                                      koszt 6 200,00 zł
5. Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Chorągwica            koszt 4 000,00 zł
6. Niwelacja terenu pod budowę ogrodzenia boiska sportowego
w Sołectwie Chorągwica                                                               koszt 4 400,00 zł

Zadania powyższe zostały zrealizowane i rozliczone.
      
Ponadto w 2017 roku: 

 • W odpowiedzi na złożony wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce uzupełnił nową barierkę ochronną przy parkingu k/kaplicy
 • Rozpoczęto prace związane z instalacją urządzeń do monitoringu na terenie sołectwa Chorągwica
 • Zgłaszano wnioski o remonty dróg tłuczniowych
 • Kontynuowano starania ws budowy chodnika przy drodze powiatowej
 • Zorganizowano pomoc świąteczną  dla mieszkańców w trudnej sytuacji
 • Na bieżąco informowano mieszkańców o wszystkich sprawach dot. Sołectwa
 • Organizowano posiedzenia Rady Sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa
 • Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa
 • Inkaso podatku rolnego i od nieruchomości
 • Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i regionie
 • Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje  od mieszkańców do odpowiednich wydziałów UMiG oraz  odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami
 • Zakończono procedurę regulacji stanu prawnego drogi nr K560965  (dawny nr 49 tj. droga Chorągwica – Sułów)
 • Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg: nr  52,55,80, 82, drogi za OSP, drogi do boiska sportowego
 • Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej.

Sołtys i Rada Sołecka
Chorągwica, 7 maja 2018rSprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018

 

W 2018 roku dla Sołectwa Chorągwica przyznano środki z Funduszu Sołeckiego
 w wysokości  40 218,97 zł.

Zebranie Wiejskie w dniu 21.09.2017 r podjęło Uchwałę nr  V/8/17 w sprawie wniosku
o przyznanie środków funduszu sołeckiego, przyjmując do realizacji na 2018 rok następujące zadania:
1. Serwis strony internetowej Sołectwa Chorągwica                          koszt:   600,00 zł
2. Organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji ludowych w Sołectwie Chorągwica                                                                  koszt:   4 539,49 zł
3. Utrzymanie boiska sportowego w Sołectwie Chorągwica           koszt: 16 308,00 zł
4. Zapewnienie gotowości bojowej oraz zabezpieczenie majątku
 OSP w Chorągwicy służące ochronie p/pożarowej                      koszt:  3 400,00 zł
5. Utrzymanie czystości na działce gminnej                                      koszt:  3 500,00 zł
6. Montaż monitoringu na terenie Sołectwa Chorągwica                  koszt:  6 151,00 zł
7. Zakup 2 namiotów służących organizacji imprez plenerowych    koszt:  5 720,48 zł

Zadania powyższe zostały zrealizowane i rozliczone.
      
Ponadto w 2018 roku: 

 • Zakończono  prace związane z instalacją urządzeń do monitoringu na terenie sołectwa Chorągwica
 • Zgłaszano wnioski o remonty dróg tłuczniowych,
 • wykonano remont drogi na działce nr 157 
 • wykonano remont drogi na działce nr 24/8 tj. droga do boiska sportowego
 • Kontynuowano starania ws budowy chodnika przy drodze powiatowej - 
 • w budżecie Starostwa Powiatowego w Wieliczce na 2019r ujęto wykonanie dokumentacji budowy I odcinka chodnika na odcinku Chorągwica przystanek nr 1 do OSP w Chorągwicy, realizacja inwestycji nastąpi w kolejnych latach
 • Wymienione zostały stare wiaty przystankowe i zamontowano 3 dodatkowe
 • Na bieżąco informowano mieszkańców o wszystkich sprawach dot. Sołectwa
 • Organizowano posiedzenia Rady Sołeckiej i spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapisami Statutu i potrzebami Sołectwa
 • Na bieżąco aktualizowano stronę internetową sołectwa
 • Inkaso podatku rolnego i od nieruchomości
 • Bieżąca współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości i regionie
 • Podejmowano działania na wniosek mieszkańców, zgłaszano na bieżąco wszystkie interwencje  od mieszkańców do odpowiednich wydziałów UMiG oraz  odpowiednich jednostek, zgodnie z ich kompetencjami
 • Udział w zebraniach sołtysów i posiedzeniach Rady Miejskiej.

Sołtys i Rada Sołecka
Chorągwica, 13 maja 2019r

Ośrodek Zdrowia

 

Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy założony został w roku 1974 i mieści się w Domu Strażaka.

Obejmuje on swoim zasięgiem miejscowości Chorągwica, Dobranowice, Grajów, Mietniów i Sułów. Korzystają z niego również mieszkańcy innych , dalszych miejscowości. Obecnie posiada około 3 tysięcy zarejestrowanych pacjentów w tym 700 dzieci.

Ośrodek sprawuje opiekę medyczną nad : Szkołą Podstawową w Grajowie i Mietniowie oraz Gimnazjum w Dobranowicach.

 

Gabinet internistyczny:

Bogusław Poray -  Zbrożek  - wtorek, piątek rano, czwartek po południu
Beata Zdziech - środa rano
Urszula Winko - Machał- poniedziałek po południu

Gabinet pediatryczny:
Grażyna Żak – Komala 
poniedziałek od 14.30 do 17.00 dzieci chore
                        od 17.00 do 18.00 dzieci zdrowe
środa, piątek od 8.00 do 10.30 dzieci chore
                        od 10.30 do 12.00 dzieci zdrowe

Gabinet stomatologiczny:
Magdalena Drojewska


Na przełomie roku 2008/2009 Ośrodek Zdrowia przeszedł generalny remont, którego koszt wynosił ok. 220 tys. zł i w całości został pokryty przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka.  Zmieniono aranżację pomieszczeń, dokonano wymiany instalacji, okien.
Remont obejmował też prace murarsko-tynkarskie,  flizowanie pomieszczeń sanitarnych,  i  położenie na podłodze antypoślizgowych płytek gresowych.

Obecnie Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy to nowoczesna Placówka Opieki Zdrowotnej, dobrze wyposażona, posiadająca windę dla osób niepełnosprawnych.


telefon do rejestracji:

12 278 31 64

Od 1974 roku, wraz z powstaniem Ośrodka Zdrowia zostaje otwarta Apteka. 

W roku 1990 apteka zostaje sprywatyzowana.

telefon do apteki:

12 288 01 59

 

Nocne dyżury aptek Wieliczka:

zobacz tutaj >

 

Biblioteka Publiczna

 

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Chorągwicy została powołana przez Naczelnika Gminy Wieliczka Henryka Satora zarządzeniem Nr 62/74 z dnia 8.X.1974 r.

Uroczystego otwarcia Biblioteki w dniu 14.XII.1974 r. dokonał Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Krakowie. Z dniem 1 stycznia 1975 r. Filia w Chorągwicy przejęła księgozbiór zlikwidowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Rożnowej w ilości 5118 woluminów.Biblioteka mieściła się na I piętrze w nowo wybudowanym Domu Strażaka,  gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1976 roku w bibliotece zarejestrowano 177 czytelników, wypożyczono 2880 woluminów. Biblioteka prowadziła trzy punkty biblioteczne: w Grajowie, Mietniowie i Dobranowicach, które zaopatrywane były w księgozbiór pochodzący z filii w Chorągwicy.  W latach 80-tych  punkty zostały rozwiązane.

Z biegiem lat przybywało książek i czytelników. Na koniec 2008 roku księgozbiór biblioteki liczył 9537 woluminów,  zarejestrowano 373 czytelników, wypożyczono 4194 pozycji.

Dnia 29.V.1975 r. powstało Koło Przyjaciół Biblioteki pod nazwą „Wesoła gromadka”. Koło Przyjaciół Biblioteki cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem więc w 1980 roku  zostało ono podzielone na dwie grupy starszą i młodszą. Grupa młodsza licząca  20 członków przyjęła nazwę „Złote Promyki”. Grupa starszych „Wesoła gromadka”  liczyła 15 członków W ciągu roku urządzane były wystawki i gazetki z okazji przypadających rocznic literackich i świąt państwowych. Organizowano imprezy artystyczne z okazji ”Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, „Andrzejki”,  wieczory bajek, konkursy, dyskusje nad książką, imprezy noworoczne. Jako jedna z nielicznych filii bibliotecznych gościła bibliotekarki z Nowej Rudy (1990 r.) i bibliotekarki z Berkshire z Wielkiej Brytanii (1994 r.) oraz delegację przedstawicieli z Bergkamen Niemcy – miasta partnerskiego Wieliczki (2000 r.).

 

Biblioteka posiada księgozbiór dostosowany do potrzeb lokalnego środowiska. W bibliotece promowana jest książka i czytelnictwo poprzez organizowanie licznych spotkań z czytelnikami, prelekcji okolicznościowych. Uczestniczy w życiu kulturalnym miejscowości. Wspólnie organizowane są różne imprezy okolicznościowe, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Bierze udział w imprezach organizowanych na terenie Chorągwicy np: rajdzie rowerowym „Rowerem po złoty liść”, 30-leciu istnienia Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i Biblioteki oraz festynach rodzinnych.

 

Tradycją jest  organizowana co roku wigilia w bibliotece, w której uczestniczą stali czytelnicy,  są to młodzi bywalcy biblioteki. Biblioteka organizuje: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i rysunkowe, wystawki rocznicowe i przeglądy nowości, imprezy okolicznościowe i rocznicowe. Jest współorganizatorem międzyszkolnego konkursu czytelniczego „W 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza”, „Mieszkam w Europie” oraz „ W pustyni w puszczy”.


Jest centrum życia kulturalnego okolicznych miejscowości. W trosce o najmłodszych czytelników biblioteka po części  pełni funkcje świetlicy środowiskowej dla najmłodszych mieszkańców okolicy. W czasie ferii  zimowych i wakacji organizowane są zajęcia mające na celu zachęcić młodzież do czytania jak i zapełnić czas wolny poprzez wykonywanie prac plastycznych, organizowanie konkursów, czytanie baśni oraz wspólne wyjazdy do innych bibliotek i do kina. Biblioteka  współpracuje przede wszystkim ze Szkołą Podstawową w Mietniowie.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek   9.00    –    16.00
sroda               10.00    –    13.00
piątek       10.00     –     18.00

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

W czerwcu 1945 roku z inicjatywy mieszkańców powstała Ochotnicza Straż Pożarna , która miała pomagać w walce z częstymi pożarami zabudowań gospodarczych i drewnianych domów, które w tym czasie często nękały mieszkańców.

Równocześnie strażacy stali się siłą napędową przy wszystkich wykonywanych pracach społecznych na rzecz środowiska. Jednostka Ochotniczej Straży w Chorągwicy swoim zasięgiem obejmowała Dobranowice, Grajów, Mietniów, Pawlikowice, Rożnowa aż do czasu, powstania w tych wioskach jednostek OSP.

 

Za środki zebrane przez mieszkańców  zakupiono wóz konny oraz motopompę DKW M-80.  Kolejną inwestycja była budowa Domu Ludowego, który oddano do użytku w roku 1948.

W 1954 roku zakupiono samochód półciężarowy marki Brodwar. Po wykonaniu remontu przystosowano go do celów pożarniczych. Na początku lat 60-tych strażacy kupili kolejny samochód marki Lublin, który również musiał być dostosowany do celów pożarniczych. W1965 roku jednostka wzbogaciła się o dwie motopompy : M-400 i M-800. Aby uczcić 1000 – lecie państwa polskiego mieszkańcy Chorągwicy wraz z OSP postanowili wybudować przeciwpożarowy zbiornik oraz Dom Strażaka. Zakupiono  działkę. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i materiałów budowlanych.

W 1968 roku gotowy zbiornik zostaje oddany do użytku. Również w tym roku jednostka otrzymała w prezencie od Krakowskiej Fabryki Kabli, samochód pożarniczy Star 25 GBM.

Wiosna 1970 roku rozpoczęto budowę remizy, która trwała cztery lata. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka nastąpiło 21 lipca 1974 roku. W nowo wybudowanym obiekcie jest zaplecze Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia dla Ośrodka Zdrowia, Apteki i Filii Gminnej Biblioteki w Wieliczce . Dom Strażaka to efekt pracy całego społeczeństwa .
Budynek poświęcono dopiero w roku 1981, ze względu na ówczesna sytuację polityczną. W tym dniu odsłonięto również figurę św. Floriana, która była zakupiona przez strażaków  w 1959 roku i przez cały ten czas przechowywana w Pawlikowicach u Księży Michaelitów. Wcześniej, 14 października 1973 roku przekazano jednostce sztandar, który  Był darem całego społeczeństwa jako podziękowanie dla druhów, za wieloletnią i ofiarną pracę.  W 1977 roku druhowie pozyskali samochód marki Nysa, a Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w 1990 roku przekazała strażakom Stara 244 GBA.

W 1995 roku z okazji jubileuszu 50–lecia powstania, jednostka OSP jako pierwsza w gminie Wieliczka, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Fakt ten podniósł niewątpliwie status miejscowej jednostki, ale wiązał się jednocześnie z dodatkowymi obowiązkami strażaków. Żeby jednostka mogła wypełnić obowiązki należycie, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie w 2003 roku wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka przekazała OSP Chorągwica do eksploatacji Fiata Ducato. Samochód został wyposażony w sprzęt do ratownictwa techniczno-ekologicznego (np. ratowania ofiar wypadków drogowych ). W tym samym roku jednostkę włączono do Odwodowej Kompanii Przeciwpożarowej „Krak”.


Jest ona częścią Małopolskiej Brygady Odwodowej, dlatego strażacy na terenie województwa małopolskiego uczestniczyli w akcjach ratowniczych.

Do największych akcji strażaków zaliczyć można pożar w 1963 roku zabudowań w centrum wsi, pożar w 1971 roku w rafinerii Czechowice – Dziedzice gdzie zniszczony został ich Star 25 GBM a także powodzie na terenie gminy w 1997 roku, w Starym Sączu w 2005 roku i w Andrychowie w 2006 roku.

Z okazji 60-tej rocznicy założenia OSP w Chorągwicy 14 sierpnia 2005 roku, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą założycielom, a w szczególny sposób długoletniemu prezesowi jednostki Władysławowi Starowiczowi. W tym okresie, kiedy kierował jednostką widać największy rozwój straży, poprawę wyposażenia i wybudowanie funkcjonalnego Domu Strażaka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Choragwicy liczy obecnie 27 członków, oraz 11 drużyna żeńska i  9 członków honorowych.
Od 2017 roku Prezesem Zarządu jest Aleksander Starowicz

Po włączeniu jednostki OSP Chorągwica w 1995 r. w skład krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przed jednostką stanęły nowe zadania. Aby im sprostać druhowie postanowili podjąć wysiłki w celu doposażenia jednostki w dodatkowy sprzęt i urządzenia.

W roku 2003 starania Zarządu OSP przyniosły pierwsze efekty.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce przekazała do eksploatacji w jednostce samochód specjalny marki Fiat Ducato. Druhowie wyposażyli go w sprzęt do ratownictwa techniczno-ekologicznego (m.in.  do wykorzystania podczas wypadków drogowych). Koszt zakupu kompletnego hydraulicznego urządzenia ratowniczego firmy „Holmatro”, to wydatek ok. 50 tys.zł. zrealizowany został z budżetu jednostki OSP. Z uwagi na fakt że podstawowy samochód bojowy marki Star 244, jest eksploatowany już ponad dwadzieścia lat, zarząd podjął działania mające na celu pozyskanie bardziej nowoczesnego samochodu specjalnego. 
W roku 2011 z funduszy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, dla potrzeb OSP  zakupiono i przekazano nowoczesny, w pełni profesjonalny pojazd pożarniczy marki DAF.

Zarządy  jednostki, zrealizowały szereg zadań. Do głównych zaliczyć należy przede wszystkim: budowę dachu na budynku „Domu Strażaka”, kompleksowy remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia wraz z budową windy osobowej, częściowe ocieplenie budynku (ok. 60% powierzchni obiektu), wymiana całościowa stolarki okiennej, montaż nowych nowoczesnych bram garażowych, likwidacja p.poż. zbiornika wodnego, budowa nowego ogrodzenia wokół parceli.  W roku ubiegłym z uwagi na zły stan techniczny komina, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zakaz eksploatacji całego obiektu „Dom Strażaka” do czasu zbudowania nowego komina (okres przejściowy na wykonanie nowego komina był 3 miesięczny). Strażacy we własnym zakresie wykonali nowy komin, którego koszt budowy zamknął się kwotą ok. 20 tys. zł – z tego otrzymane dotacje to 4,5 tys. zł z funduszu sołeckiego oraz 5 tys. zł z Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.


 W ostatnich latach jednostka OSP Chorągwica, pozyskała nowoczesny sprzęt pożarniczy taki jak: wspomniane wyżej urządzenie ratownicze marki „Holmatro”, 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych marki Fenzy, 6 hełmów firmy Gallet, motopompę pływającą Niagara,  motopompę szlamową Honda i wiele innych.
Strażacy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na terenie gminy Wieliczka oraz powiatu wielickiego, w różnych kategoriach : seniorzy, drużyny kobiece, młodzieżowe drużyny pożarnicze.

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy jest jednym z najstarszych Kół funkcjonujących na terenie Gminy Wieliczka. Początki działalności sięgają okresu powojennego, prawdopodobnie 1946 roku.

Jego działalność była ściśle związana z Ochotniczą Strażą Pożarną. Panie wniosły znaczny wkład w budowę Domu Strażaka: gotowały posiłki dla robotników, sprzątały teren budowy, pomagały w wyposażaniu obiektu. Cyklicznie organizowały: kursy gotowania, kroju i szycia, szydełkowania, zabawy taneczne, dożynki, kolędowanie.

Po tym okresie Koło zawiesiło działalność na przeszło 20 lat aż do  2004 roku.

W dniu 3 listopada 2004 roku Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wieliczce, Prezes OSP w Chorągwicy i sołtys wsi Chorągwica Krystyna Starowicz podpisali porozumienie dotyczące projektu: „Spotkania dla kobiet – II szansa”.
Udało się wówczas zachęcić 15 Pań do kontynuacji rozpoczętej przez ich poprzedniczki działalności

Obecnie Panie uczestniczą w życiu społecznym swojego regionu, współpracują z organizacjami działającymi na terenie sołectwa oraz aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminę Wieliczka oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce tj:

 • przegląd potraw Wielkanocnych
 • Dni Św. Kingi
 • dożynki gminne
 • przegląd potraw Bożonarodzeniowych
 • konkurs potraw regionalnych
 • innych imprezach kulturalnych.
 


W ostatnim czasie Panie odniosły kilka sukcesów:
 

 • I-miejsce za wieniec dożynkowy w Kokotowie
 • II-miejsce za wieniec dożynkowy w Janowicach
 • wyróżnienie za wieniec w XIII Dożynkach Województwa Małopolskiego w Kamienicy (2011 rok)
 • nagroda za najlepsze „Danie Mięsne” w Przeglądzie Potraw Regionalnych organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Wielicka Wieś”(2011 rok)

W 2014roku Koło Gospodyń Wiejskich zostało przekształcone w Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Aktualnie skupia  12 Pań. 

Nasza Galeria

 

Zdjęcia: wieliczka.eu i archiwum prywatne

Stowarzyszenie „NASZA CHORĄGWICA”

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w naszej miejscowości powstało stowarzyszenie „NASZA CHORĄGWICA”. Nasze Stowarzyszenie stawia sobie za główne zadanie – integrację mieszkańców Chorągwicy, tych którzy mieszkają tu od pokoleń z tymi, którzy mieszkają tu od niedawna. Pośród licznych zadań jakimi chce zająć się „Nasza Chorągwica” jest wszechstronny rozwój naszej miejscowości oraz polepszenie i uatrakcyjnienie warunków życia mieszkańców.

Uważamy, że atrakcyjne położenie naszej miejscowości na najwyższym wzniesieniu w okolicy, z pięknymi widokami z jednej strony na Kraków i Wieliczkę a z drugiej na Zalew Dobczycki, pagórki i odległe góry – to wielki atut, który warto wykorzystać.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do współpracy, a ze swej strony jesteśmy gotowi do współdziałania z funkcjonującymi w naszej miejscowości: Kościołem św. Floriana Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, Sołtysem i Radą Sołecką, Biblioteką,  Klubem Sportowym „Sokół”, Szkołą Podstawową i Przedszkolem (gdzie uczęszczają nasze dzieci) oraz wszystkimi Osobami, Instytucjami i Firmami, którym na sercu leży dobro Chorągwicy.

Informacje o naszych działaniach będziemy starali się zamieszczać, na bieżąco,  na stronie www.choragwica.pl, która tak ładnie prezentuje naszą miejscowość w internecie.

Nasz e-mail: stowarzyszenie@choragwica.pl

Zarząd Stowarzyszenia "Nasza Chorągwica",

 

PLAN  DZIAŁANIA
Stowarzyszenia  NASZA CHORĄGWICA („NCh”) na rok 2012


Zgodnie ze Statutem „NCh” – Walne Zebranie Członków na posiedzeniu
w dniu 18.01.2012 r. przyjmuje do realizacji w 2012 r. n/w formy działalności, których podstawowym celem jest integracja mieszkańców i promocja Chorągwicy:

Propozycje stałych form działalności "NCh"
(od raz lub kilku w tygodniu - do raz w miesiącu/kwartale)
 

 • Klub brydżowo-szachowy
 • Kluby: „Aktywna Mama” i  „Kreatywny Tata”
 • Sekcja sportowa
 • „Wielki Teatr Małego Aktora”
 • „Akademia zdrowia i urody”
 • Zajęcia edukacyjne
 • Samopomoc koleżeńska
 • Porady finansowo-podatkowe (w tym w sprawie PIT)


Imprezy otwarte integracyjne na 2012 rok
(jednodniowe przedsięwzięcia)
 

 • 24.06.2012 Noc Świętojańska
 • 01.09.2012 Pożegnanie lata
 • 06.12.2012 Spotkanie najmłodszych z Mikołajem
 • 31.12.2012 Sylwester 2012/2013

Kaplica pw. św. Floriana

 

Kilka lat po wybudowaniu Domu Strażaka mieszkańcy Chorągwicy postanowili, że Dom Ludowy przekształcą na kaplicę.

Wszystkie prace przy budowie kościoła wykonywane były w czynie społecznym, bowiem starając się o pozwolenie na budowę kościoła mieszkańcy zobowiązali się wykonać je sami. Patronem kościoła został święty Florian.

Potrzebne materiały budowlane zostały zakupione ze środków finansowych otrzymanych od parafian.

Pierwsza Msza św. odprawiona została w dniu 8 grudnia 1989 roku. Początkowo bardzo trudne warunki lokalowe, wymagały wiele poświęcenia od księży i wiernych przychodzących do kościoła. Prace budowlane stopniowo dobiegały końca, teren koło kościoła porządkowano i uposażono wnętrze kościoła. Msze św. odprawiano tylko w niedzielę oraz większe święta kościelne.

Z dniem 27 listopada 1989 r. Kuria Metropolitarna w Krakowie powierzyła prowadzenie duszpasterstwa w Chorągwicy Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła początkowo na okres 5 lat ponawiając następnie na 5 lat.

Na Święta Wielkanocne w 1999 r. zakupiono tabernakulum. Po raz pierwszy odprawione było Triduum Paschalne oraz procesja Bożego Ciała. Zakupiono potrzebne uposażenie do procesji eucharystycznej.

 

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców był pobyt Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Chorągwicy w czasie nawiedzenia kościoła w Pawlikowicach 20 lutego 2000 roku. Kuria Metropolitarna w Krakowie pismem z dnia 30 kwietnia 2001 roku stwierdza „mając na uwadze dobro duchowe wiernych miejscowości Chorągwica, odłączamy ją od parafii św. Klemensa w Wieliczce i przyłączamy do parafii św. Michała Archanioła w Pawlikowicach”.

 

Msze Święte

w niedzielę i święta:
8.00, 11.00, nabożeństwo 16.00

Święta Kościelne:
10.00 , 17.00

Nabożeństwo majowe  19.00
Nabożeństwo październikowe 17.00
Gorzkie Żale 16.00
Droga Krzyżowa 17.00

Spowiedź w ciągu roku:

W dni powszednie i w niedzielę przed Mszą Św.
W I piątek miesiąca pół godziny przed Mszą Św.

Klub Sportowy "Sokół"

 

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Chorągwica zaczynał swoją działalność w latach sześćdziesiątych. Wówczas największym zainteresowaniem cieszył się tenis stołowy. Przez kilka następnych lat LKS zawiesił swą działalność.

W 1995 roku klub na nowo rozpoczął swą działalność tym razem w sekcji piłki nożnej, reprezentując LKS w rozgrywkach Klasy B. 13 sierpnia 2000 roku zostało oddana do użytku boisko sportowe o wymiarach 92 m na 56 m.

 

Teren pod boisko zakupił Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce.

Większość prac przy urządzeniu boiska wykonali działacze sportowi i mieszkańcy w czynie społecznym. W wykonaniu inwestycji pomogła gmina i dotacja otrzymana po zrejestrowaniu drużyny juniorów.

Pierwszy mecz w tym dniu na nowym boisku rozegrano z drużyną z Ochmanowa w ramach rozgrywek PZPN B Klasy wygrywając 3:11. L.K.S „Sokół” prowadzi działalność w sekcji t.j. piłka nożna / seniorzy, juniorzy, trampkarze/.

W chwili obecnej może poszczycić się sporymi osiągnięciami.

Nasi mieszkańcy


Poznajmy się!

Na łamach tego działu chcieliśmy przedstawić naszych mieszkańców oraz ich niecodzienne pasje, zainteresowania czy wykonywaną pracę.
Jeśli i Ty możesz pochwalić się swoimi zainteresowaniami, pasjami napisz do nas na wies@choragwica.pl

 _________________________________________________
 

Kazimierz Idzi - artysta rzeźbiarz

Kazimierz Idzi urodził się 1948r w Sierakowie koło Dobczyc, od ponad 20 lat mieszka w Chorągwica położonej na pogórzu wielickim. Już w latach wczesnej młodości odkrył w sobie zamiłowanie do rysowania, malowania a następnie zainteresował się rzeźbą. Na początku były to nieśmiałe próby, ale tak naprawdę to w 1974r zaczął poważnie myśleć o sztuce.

W tym właśnie czasie zaczęły powstawać jego pierwsze prace. W roku 1976 zadebiutował pierwszą wystawą na Sejmiku Kulturalnym w Zabawie. Potem odbyły się następne wystawy w KDK Kraków, Pałacu pod Baranami, Galeria 2, „Rzeźba Nieprofesjonalna” Nowa Ekspresja Galeria „Rytm” Nowa Huta, Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – Warszawa, Sztokholm - Szwecja.

W 1985r zostaje przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W tamtym okresie należał również do Grupy Artystycznej Rodzimej Twórczości „GART” prowadzonej przez Profesora Konarskiego.

Kazimierz Idzi uczestniczy w wystawach w kraju i zagranicą min. w Szwecji, Niemczech, Francji, Słowacji, Czechosłowacji i na Węgrzech oraz w byłym ZSRR. Bierze udział w licznych konkursach i przeglądach otrzymując nagrody i wyróżnienia.
Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Kanadzie, Francji, a także w kilku polskich muzeach.

Praca i działalność znalazły również uznanie wśród władz lokalnych jak i centralnych czego przykładem mogą być między innymi: przyznana w 1982r srebrna odznaka „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, trzykrotne stypendium twórcze oraz dyplom uznania przyznany w 2001r przez Ministra Kultury. W 2003r. został odznaczony przez Prezydenta Polski „srebrnym krzyżem zasługi”
Twórczość Kazimierza Idzi gości na łamach prasy i telewizji zarówno polskiej jak i zagranicznej. (reportaż zrealizowany przez niemiecka stację „mdr”).

Od początku swojej twórczości tematy do swoich prac czerpie głównie z życia i obyczajów dawnej wsi, która szczególnie go fascynuje i jest mu bliska. Efektem tej fascynacji są powstałe ostatnio przydomowa izba regionalna oraz izba twórczości ludowej.
W izbie regionalnej można zobaczyć kolekcję dawnych narzędzi wykorzystywanych w pracach na wsi jak również meble oraz dawny sprzęt gospodarstwa domowego. Większe eksponaty takie jak dawny sprzęt rolniczy do prac polowych zostały zaprezentowane na zewnątrz domu artysty.

Na izbę twórczości ludowej składają się: pracownia artysty oraz galeria w której zobaczyć można nie tylko rzeźby ale również prace uznanych twórców ludowych tworzących w dziedzinach takich jak: garncarstwo, kowalstwo, wikliniarstwo, zabawkarstwo, wyroby bibułkarskie, hafciarskie oraz inne. W ramach powyższej galerii zostały stworzone naturalnej wielkości rzeźby plenerowe.

Obecnie artysta rzeźbi nie tylko w drewnie, ale i w kamieniu czego efektem są m. in. Pomnik Milenijny „Chrystusa Zmartwychwstałego”, dwie Figury nagrobkowe  oraz pomnik kombatancki w Dąbrowej.

 

_____________________________________________

Aleksander Starowicz - działacz OSP

Aleksander Starowicz urodzony w dniu 12 maja 1961 r. i zamieszkały w Chorągwicy, żona Ewa, trzy córki. Jest członkiem rady sołeckiej a od 34 lat jest czynnym działaczem  Ochotniczej Straży Pożarnej Chorągwicy, obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa.

Bierze aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, szczególnie angażując się w rozwój OSP Chorągwica. To dzięki m.in. jego staraniom udało się zrealizować szereg przedsięwzięć ważnych dla naszego sołectwa takich jak : wykonanie dachu na budynku „Dom Strażaka”, remont Ośrodka Zdrowia, remont sanitariatów w budynku „Dom Strażaka”, zakup nowych pojazdów specjalnych dla OSP Chorągwica.

Zawodową Służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 1984 r. w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej pracuje na samodzielnych stanowiskach, począwszy od instruktora następnie inspektora, poprzez z-cę naczelnika wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Od 1999 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego, pełniąc jednocześnie obowiązki D-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Aleksander_Starowicz

W dniu 20 grudnia 2011 r. zostaje powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

W chwili tworzenia Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce, brał aktywny udział w organizowaniu Komendy, jak również tworzeniu i skonsolidowaniu struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie nowo powstałego powiatu wielickiego.

Współpracuje z lokalnymi samorządami z terenu powiatu, w celu poprawy funkcjonowania szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, będąc pomysłodawcą szeregu inicjatyw w tym zakresie.

Po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczyna naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, następnie kończy Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kończy studia podyplomowe – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (kierowanie działaniami ratowniczymi w PSP), Krakowska Szkoła Wyższa (zarządzanie kryzysowe), Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (inspektor zarządzania kryzysowego).


Dotychczas posiadane medale i odznaczenia : najwyższe odznaczenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - złoty Znak Związku OSP RP, brązowy krzyż zasługi, srebrna i brązowa odznaka za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju, brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Klubik Kraina Maluszka

 

Klubik Malucha w Chorągwicy  istnieje 2 lata.Dużo osób nam już zaufało powierzając nam własne dzieci.Otoczone sa one troskliwą opieką sprawowana przez 12 godzin dziennie.W tym czasie  prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,zajęcia ruchowo-muzyczne i warsztaty plastyczne dzięki temu maluchy szybko się rozwijają ,ucząc się samodzielności,wzajemnego szacunku i akceptacji drugiej osoby.Od wiosny do jesieni zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu/plac zabaw/.Codzienne spacery do lasu i na boisko sportowe dodają naszym maluchom zdrowia.

Organizujemy też imprezy okolicznościowe:

 • mikołajki,
 • zabawy karnawałowe,
 • urodziny dzieci itp.

Zachęcamy do skorzystania z naszej placówki.Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie www.klubikchoragwica.pl

klubik choragwica
     
     

Ciekawe miejsca

 

DWÓR W CHORĄGWICY
 

Folwark w Chorągwicy istniał prawdopodobnie już na początku XV wieku, o czym świadczą materiały źródłowe, które pochodzą z tego okresu. W Liber beneficiorom..” Jan Długosz pisze o zabranych przez dziedzica tzw. „lepszych rolach” i wzroście terenu dworskiego Scalanie coraz większych obszarów i powiększanie posiadłości dworskiej przypadło na XV i XVI wiek. Od początku XVI wieku wieś Chorągwica stała się własnością rodziny Jana Łodzińskiego, który wykupił i przejął dużą część posiadłości Chorągwicy. Własność dworska ulegała rozszerzeniu poprzez wyrąb lasów gdzie powstawały pola uprawne.

Na planie katastralnym z 1847 r. można odczytać, że przy rozwidleniu głównej drogi wiejskiej w północno - zachodniej części wsi znajdował się zespół dworski. Budynek murowany dworu i murowane zabudowania gospodarcze usytuowane były w środkowej części zespołu dworskiego. Północną część zajmowały ogrody, na południowym skrawku założono staw.

Przypuszcza się, że gospodarka dworska opierała się na uprawie roli,  hodowli bydła, leśnictwie i eksploatacji drewna. Dodatkowym elementem były stawy rybne i sadownictwo.  W 1945 roku nastąpiła parcelacja posiadłości dworskiej, która dotyczyła głównie lokalizacji zabudowy wiejskiej, zajmując dawne tereny dworskie. Zespół dworski uległ likwidacji, jedynie fragment budynku dawnego dworu, który pochodzi z I ćwierci XX wieku został zachowany. Budynek dworu był drewniany osadzony na podmurówce. Od strony wschodniej częściowo podpiwniczony i tynkowany. Drewniany ganek z murowanymi schodami poprzedzała sień. Dach pokryto wówczas dachówką. W latach 1923-26 został przeprowadzony gruntowny remont. Jako ostatniego właściciela opracowania podają Jana Paska. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie niewielkie fragmenty dworu: podmurówka i część ścian. Na tych pozostałościach zbudowano dom jednorodzinny, obecnie zamieszkały.

 

RTCN Kraków Chorągwica

 

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze CHORĄGWICA  obejmuje swym zasięgiem większą część Województwa Małopolskiego oraz południową część Województwa Świętokrzyskiego.

Koncepcja budowy telewizyjnego ośrodka nadawczego w Krakowie sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze prace rozpoczęto w 1961 roku a 14 miesięcy później inwestycja była już ukończona. Montaż masztu mierzącego 287 metrów zajął Mostostalowi Zabrze nieco ponad trzy miesiące - od 7 czerwca do 15 września 1962 roku. Początkowo odbywał się za pomocą dźwigu, a po osiągnięciu 40 metrów za pomocą tzw. dźwigu pełzającego. Za budowę całego obiektu odpowiadało Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu.
 Maszt ten jest najwyższym obiektem budowlanym na terenie Województwa Małopolskiego.
Uroczyste otwarcie ośrodka nastąpiło 22 grudnia 1962 roku o godzinie 12:00.
Pierwsza emisja radiowa z obiektu miała miejsce 25 października 1963 roku.
Łączny koszt budowy to ok. 50 milionów złotych.

W roku 1989 Chorągwica jako pierwsza telewizyjna stacja nadawcza w Polsce rozpoczęła retransmisję zachodniego programu telewizyjnego - był to włoski publiczny kanał RAI UNO. Zaś w roku 1990 podjęła emisję pierwszego komercyjnego programu radiowego - Radia Małopolska Fun.

Lokalizacja:
Długość geograficzna: 20°05'04" E
Szerokość geograficzna: 49°57'25" N
Województwo: małopolskie
Miasto powiatowe: Wieliczka
Miejscowość: Chorągwica
Góra: Wzgórze Chorągwica

Parametry:
Typ obiektu: Maszt
Wysokość posadowienia podpory anteny: 420 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 286 m n.p.t.
Wysokość zawieszenia systemów antenowych: Radio: 199, 203, TV: 50, 95, 239, 275 m n.p.t.
Właściciel/Użytkownik obiektu: TP EmiTel

ZOBACZ GALERIE