O nas

Harmonogram wywozu śmieciOd dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 

Zobacz harmonogram wywozu śmieci w naszej miejscowości, kategorie odpadów i jak przygotować odpady do wywiezienia.

Panerai Replica Watches Panerai Replica www.hellopanerai.net
 

Harmonogram odbioru śmieci 2022

 

dla miejscowości
CHORĄGWICA
TERMIN WYWOZU 

I wywóz
odpady segregowane(worki)

II wywóz
odpady zmieszane 
 
STYCZEŃ 14 stycznia 14 i 28 stycznia
     
LUTY 11 luty 11 i 25 luty
     
  
MARZEC
 
11 marzec 11 i 25 marzec
     
  
KWIECIEŃ 08 kwiecień 8 i 22 kwiecień
     
MAJ 13 maj 6 i 20 maj
     
CZERWIEC 10 czerwiec 3 i 17 czerwiec
     
LIPIEC  08 lipiec 1,15 i 29 lipiec
     
SIERPIEŃ 12 sierpień 12 i 26 sierpień
     
WRZESIEŃ  09 wrzesień 9 i 23 wrzesień
     
PAŹDZIERNIK 14 październik 7 i 21 październik
     
LISTOPAD 18 listopad 4 i 18 listopad
     
GRUDZIEŃ 09 grudzień 2,16 i 30 grudzień
     
  
 

 

 
 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.eko.wieliczka.eu

Właściciele nieruchomości do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zobowiązani są stosować odpowiednie pojemniki, w tym worki foliowe, o określonej kolorystyce i odpowiednio oznakowane:


- niebieskie z przeznaczeniem na papier,

- białe z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

- żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

-   czarne  z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

 

Rozkład jazdy linia D1

Rozkład jazdy:

Kliknij tutaj

 

 

Trasa:

 

Położenie Chorągwicy

 

Wieś Chorągwica leży 5 km na południe od Wieliczki i południowy wschód od Krakowa.  Chorągwica położona jest na wysokości 436 m n.p.m., na najwyższym wzniesieniu Pogórza Wielickiego.  Zabudowana wsi rozciąga się w kierunkach we wschodnim i południowym. Zaokrąglając się swoimi końcami, przedstawia jak gdyby wielki okrąg. Z najwyższego punktu wzgórza można obserwować panoramę Beskidów, Tatry i dolinę Wisły.

Malownicze i górzyste  położenie miejscowości posiada duże walory widokowe i sprawia że Chorągwica stała się częścią atrakcyjnego szlaku turystycznego.

Na południu wieś graniczy z Grajowem,  Dobranowicami , Raciborskiem, od północy z Lednicą Górną a od zachodu z Mietniowem. Łagodne zbocza, ujmujące dolinę potoku, który płynie z północnego-zachodu na południowy-wschód tworzą rzeźbę terenu Chorągwicy. Łagodnie sfałdowane stoki wzniesienia, które zajmują północną część wsi, opadają we wschodnich partiach ku dolinie potoku, a w zachodniej części ku dolinie rzeki Wilgi.  Wzniesienia na zboczach których leży południowa część wsi, zamykają roztaczającą się na tę część wsi panoramę od strony północnej. Od południa możemy oglądać krajobraz panoramy Raciborska.

 Przez obszar wsi biegnie dział wodny między dorzeczami Wisły i Raby. Potok płynący doliną wpada do Niżowskiego Potoku/już poza granicami wsi nazwany w dolnym biegu Kuniczanką / jest dopływem Raby. Rzeka Wilga, która ma źródła w zachodniej części wsi stanowi dopływ Wisły.
Na terenie wsi występują głównie pola uprawne, tylko na południu znajduje się niewielki obszar lasu.

Głównym punktem komunikacyjnym Chorągwicy jest droga biegnąca w zachodniej cześć wsi i łącząca  Mietniów z Raciborskiem.  Droga ta stanowi część szlaku z Wieliczki do Dziekanowic. Główna droga z Mietniowa do Raciborska łagodnie opada zboczem wzniesienia, po czym skręcając na południowy zachód wznosi się do granicy z Raciborskiem.

 

Mapa Sołectwa Chorągwica

 

mapa chorągwica

 

 

Pobierz mapę sołectwa Chorągwica w wysokiej rozdzielczości  

Historia Chorągwicy

 

Pierwsze zapisy  historyczne dotyczące miejscowości  Chorągwica pochodzą z XIV wieku.
Nie ma dokładnych informacji, skąd pochodzi nazwa.

Pierwotnie była to:   Chorangwica,  Chorangulcza, Chorągwicza. Najczęściej przyjmuje się, że nazwa pochodzi od chorągwi, sztandaru wojsk króla Jana Sobieskiego, który wracając ze zwycięskiej wyprawy zatrzymał się na wzgórzu i odjeżdżając pozostawił jedną z chorągwi. Od tego wydarzenia miejsce nazywane jest Chorągwica.

W dokumentach źródłowych  jako pierwszy właściciel wsi w I poł. XV wieku wymieniany jest zawisza, natomiast w II poł. XV wieku Mikołaj Koza herbu Junosza. Pod koniec XV wiekuChorągwica staje się własnością rodziny Suchorabskich. Od początku XVI wieku dobra we wsi wykupywane są przez rodzinę Łodzińskiego, która staje się kolejnym właścicielem wsi, co potwierdzają rejestry podatkowe końca XVII wieku.

„W archiwum krakowskim znajdują się opisy inwentarzowe Chorągwicy z 1717 , 1741 i 1768 roku.   Najszerszy opis jest z  1768 roku i zawiera informacje, że wieś należała do księży misjonarzy Stradomskich z Krakowa. W 1855 roku właścicielem wsi był Antoni Gralewski, a w 1886 roku Piotr Gralewski. Kolejno zmieniający się właściciele nie dbali o sprawy publiczne i społeczne ludności wiejskiej, wykorzystując ją jako tanią siłę roboczą w swym majątku, nie pozostawiając po sobie żadnej trwałej spuścizny”. Z planu katastralnego z 1847 r. wiemy, że północną część wsi nazywano Pod brzegiem, dziś na tym obszarze funkcjonuje forma Na brzegu.  Klasna,  Wielkie Pole, Krzewiny,  Zagórze to nazwy, które występują w południowej części wsi.

 Wszystkie nazwy funkcjonujące na terenie wsi związane są z jej historią,  podlegają ochronie jako elementy   jej środowiska kulturowego. Administracja majątkiem Chorągwicy do lat 20-ch XX wieku prowadzona była w miejscowym dworze i obejmowała swym zasięgiem tereny obecnie graniczących miejscowości:Sułowa, Mietniowa, Lednicy i Raciborska.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  na początku lat 20-ch XX wieku powołano administrację państwową reprezentowaną przez sołectwo w ramach istniejącego starostwa. W tym okresie  powstaje ruch rewolucyjny i polityczny robotników i chłopów.  Powstaje PPS- lewica, które do wybuchu II wojny światowej organizuje życie społeczne i polityczne na wsi. Pozytywny wpływ na działalność kulturowo - oświatową sołectwa miała Szkoła Podstawowa i nauczycielka Maria Parafińska. Równocześnie rozwijał się ruch młodzieżowy i powstało koło OMTUR. W tym okresie Chorągwica charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Często jej mieszkańcy pracowali sezonowo, głównie w fabrykach i prywatnych zakładach. Pracę przez cały rok zapewnioną miała tylko część mieszkańców, pracujących w kopalni i na kolei. 

Działalność  PPS i OMTURU nie podobała się ówczesnym władzom i dlatego z koncem lat 30-ch wieś Chorągwica pozbawiona została sołectwa i na mocy ustawy starosty krakowskiego z 1939 roku przyłączona została do sołectwa Mietniów. Po wyzwoleniu mieszkańcy Chorągwicy podejmują starania o przywrócenie własnego sołectwa i decyzją ówczesnych władz powiatowych ponownie zostaje utworzone sołectwo Chorągwica. Pierwszym sołtysem zostaje Franciszek Flura. W 1945 roku powstaje w Chorągwicy Ochotnicza Straż Pożarna. Jednocześnie ruch młodzieżowy zakłada koło "Wici".

Z inicjatywy mieszkańców i przy wsparciu OSP i "Wici" powstaje w Chorągwicy Dom Ludowy, wybudowany w całości w czynie społecznym. Budowę ukończono w 1948 roku. W tym okresie rozwija sie działalność kulturalna ukierunkowana głównie na tradycję i folklor.

W 1957 roku powstaje Ludowy Klub Sportowy "Sokół". W 1964 roku uruchomiono połączenie komunikacyjne PKS z Chorągwicy do Wieliczki. Wtedy też powołano Klub Książki i Prasy "Ruch". W latach 60 –tych OSP przy pomocy społeczeństwa buduje zbiornik wodny dla celów gospodarczych i pożarniczych.

W 1968 roku z inicjatywy OSP i całego społeczeństwa, dzięki zaangażowaniu Władysława Starowicza, Jakuba Szostaka, Antoniego Flury, Franciszka Tańculi rozpoczęto budowę "Domu Strażaka" z przeznaczeniem na siedzibę OSP oraz dla celów całego społeczeństwa lokalnego. Budowa została ukończona w 1974 roku i oprócz OSP mieści się tam (do dnia dzisiejszego): ośrodek zdrowia, apteka, biblioteka. W latach 80-ch Dom Ludowy został przebudowany i wyremontowany i w jego miejscu powstała Kaplica pw. Św. Floriana. Pierwsza msza została odprawiona w 1989 roku.Ważne daty w życiu sołectwa Chorągwica:

 • 1953/54 r - elektryfikacja wsi
 • 1987 r - gazyfikacja wsi 
 • 1993 r - telefonizacja wsi
 • 2001 r - budowa wodociągu
 • 2012/2013 - planowana budowa kanalizacji

Mieszkańcy Chorągwicy, którzy pełnili funkcję Sołtysa:
Franciszek Flura, Antoni Flura, Wojciech Starowicz, Michał Ptak, Krystyna Starowicz, Renata Gabryś- obecnie.
 

Więcej informacji można uzyskać w materiałach:

STAROWICZ K.: Przewodnik 2006-2007 Miasto i gmina bez tajemnic Wieliczka, Omega, ISBN 83-921562-2-6,Kraków 2005,
Księga Pamiątkowa Biblioteki Publicznej w Chorągwicy,[brak ISBN], [brak wydawnictwa]. s.1
HOLCEROWA T.: Zeszyt 4 Wieś Chorągwica …,
JURAS- PEDRYCZ  A.: Dwory i dworki w krajobrazie wielickim, Towarzystwo Słowaków w Polsce, ISBN 83-89186-05-55, Wieliczka 2002,
Historia Chorągwicy ,: Składka wydana z okazji cyklu spotkań MDK…,
Księga Pamiątkowa Biblioteki Publicznej w Chorągwicy,[brak ISBN], [brak wydawnictwa]
Holcerowa T., Zeszyt 4 Wieś Chorągwica Studium Ruralistyczne, P.P. Pracownia konserwacji Zabytków Oddział w Krakowie, Kraków 1981,

 

 

Sołtys i Rada sołecka


Sołectwo Chorągwica miejscowość położona na najwyższym wzniesieniu malowniczego Pogórza Wielickiego na wysokości 436m n.p.m, w odległości 5 km na południe od Wieliczki. W pejzaż miejscowości wpisany jest  również przekaźnik radiowo- telewizyjny o wysokości 287m , wybudowany w latach 1960- 1963 na terenie wzgórza.

Chorągwica w liczbach:

+ powierzchnia 221 ha + liczba mieszkańców prawie 900 osób + numeracja domów ponad 320.
 

SOŁTYS

 

Renata Gabryś.

Od urodzenia mieszkanka Chorągwicy. Mężatka, matka dwójki dzieci.
Na Sołtysa wybrana w maju 2011r. 

tel. 12 288 02 71

Rada Sołecka:

 
Dębowski Tadeusz, Dubiel Zofia, Windak Jacek, Gaczoł Mirosław, Kowal Arkadiusz, Krystyna Starowicz.
 

Pobierz Statut sołectwa Chorągwica  

Ośrodek Zdrowia

 

Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy założony został w roku 1974 i mieści się w Domu Strażaka.

Obejmuje on swoim zasięgiem miejscowości Chorągwica, Dobranowice, Grajów, Mietniów i Sułów. Korzystają z niego również mieszkańcy innych , dalszych miejscowości. Obecnie posiada około 3 tysięcy zarejestrowanych pacjentów w tym 700 dzieci.

Ośrodek sprawuje opiekę medyczną nad : Szkołą Podstawową w Grajowie i Mietniowie oraz Gimnazjum w Dobranowicach.

 

Gabinet internistyczny:

Bogusław Poray -  Zbrożek  - wtorek, piątek rano, czwartek po południu
Beata Zdziech - środa rano
Urszula Winko - Machał- poniedziałek po południu

Gabinet pediatryczny:
Grażyna Żak – Komala 
poniedziałek od 14.30 do 17.00 dzieci chore
                        od 17.00 do 18.00 dzieci zdrowe
środa, piątek od 8.00 do 10.30 dzieci chore
                        od 10.30 do 12.00 dzieci zdrowe

Gabinet stomatologiczny:
Magdalena Drojewska


Na przełomie roku 2008/2009 Ośrodek Zdrowia przeszedł generalny remont, którego koszt wynosił ok. 220 tys. zł i w całości został pokryty przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka.  Zmieniono aranżację pomieszczeń, dokonano wymiany instalacji, okien.
Remont obejmował też prace murarsko-tynkarskie,  flizowanie pomieszczeń sanitarnych,  i  położenie na podłodze antypoślizgowych płytek gresowych.

Obecnie Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy to nowoczesna Placówka Opieki Zdrowotnej, dobrze wyposażona, posiadająca windę dla osób niepełnosprawnych.


telefon do rejestracji:

12 278 31 64

Od 1974 roku, wraz z powstaniem Ośrodka Zdrowia zostaje otwarta Apteka. 

W roku 1990 apteka zostaje sprywatyzowana.

telefon do apteki:

12 288 01 59

 

Nocne dyżury aptek Wieliczka:

zobacz tutaj >

 

Biblioteka Publiczna

 

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Chorągwicy została powołana przez Naczelnika Gminy Wieliczka Henryka Satora zarządzeniem Nr 62/74 z dnia 8.X.1974 r.

Uroczystego otwarcia Biblioteki w dniu 14.XII.1974 r. dokonał Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Krakowie. Z dniem 1 stycznia 1975 r. Filia w Chorągwicy przejęła księgozbiór zlikwidowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Rożnowej w ilości 5118 woluminów.Biblioteka mieściła się na I piętrze w nowo wybudowanym Domu Strażaka,  gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1976 roku w bibliotece zarejestrowano 177 czytelników, wypożyczono 2880 woluminów. Biblioteka prowadziła trzy punkty biblioteczne: w Grajowie, Mietniowie i Dobranowicach, które zaopatrywane były w księgozbiór pochodzący z filii w Chorągwicy.  W latach 80-tych  punkty zostały rozwiązane.

Z biegiem lat przybywało książek i czytelników. Na koniec 2008 roku księgozbiór biblioteki liczył 9537 woluminów,  zarejestrowano 373 czytelników, wypożyczono 4194 pozycji.

Dnia 29.V.1975 r. powstało Koło Przyjaciół Biblioteki pod nazwą „Wesoła gromadka”. Koło Przyjaciół Biblioteki cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem więc w 1980 roku  zostało ono podzielone na dwie grupy starszą i młodszą. Grupa młodsza licząca  20 członków przyjęła nazwę „Złote Promyki”. Grupa starszych „Wesoła gromadka”  liczyła 15 członków W ciągu roku urządzane były wystawki i gazetki z okazji przypadających rocznic literackich i świąt państwowych. Organizowano imprezy artystyczne z okazji ”Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, „Andrzejki”,  wieczory bajek, konkursy, dyskusje nad książką, imprezy noworoczne. Jako jedna z nielicznych filii bibliotecznych gościła bibliotekarki z Nowej Rudy (1990 r.) i bibliotekarki z Berkshire z Wielkiej Brytanii (1994 r.) oraz delegację przedstawicieli z Bergkamen Niemcy – miasta partnerskiego Wieliczki (2000 r.).

 

Biblioteka posiada księgozbiór dostosowany do potrzeb lokalnego środowiska. W bibliotece promowana jest książka i czytelnictwo poprzez organizowanie licznych spotkań z czytelnikami, prelekcji okolicznościowych. Uczestniczy w życiu kulturalnym miejscowości. Wspólnie organizowane są różne imprezy okolicznościowe, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Bierze udział w imprezach organizowanych na terenie Chorągwicy np: rajdzie rowerowym „Rowerem po złoty liść”, 30-leciu istnienia Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i Biblioteki oraz festynach rodzinnych.

 

Tradycją jest  organizowana co roku wigilia w bibliotece, w której uczestniczą stali czytelnicy,  są to młodzi bywalcy biblioteki. Biblioteka organizuje: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i rysunkowe, wystawki rocznicowe i przeglądy nowości, imprezy okolicznościowe i rocznicowe. Jest współorganizatorem międzyszkolnego konkursu czytelniczego „W 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza”, „Mieszkam w Europie” oraz „ W pustyni w puszczy”.


Jest centrum życia kulturalnego okolicznych miejscowości. W trosce o najmłodszych czytelników biblioteka po części  pełni funkcje świetlicy środowiskowej dla najmłodszych mieszkańców okolicy. W czasie ferii  zimowych i wakacji organizowane są zajęcia mające na celu zachęcić młodzież do czytania jak i zapełnić czas wolny poprzez wykonywanie prac plastycznych, organizowanie konkursów, czytanie baśni oraz wspólne wyjazdy do innych bibliotek i do kina. Biblioteka  współpracuje przede wszystkim ze Szkołą Podstawową w Mietniowie.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek   11.00    –    18.00
piątek       9.00     –     16.00

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

W czerwcu 1945 roku z inicjatywy mieszkańców powstała Ochotnicza Straż Pożarna , która miała pomagać w walce z częstymi pożarami zabudowań gospodarczych i drewnianych domów, które w tym czasie często nękały mieszkańców.

Równocześnie strażacy stali się siłą napędową przy wszystkich wykonywanych pracach społecznych na rzecz środowiska. Jednostka Ochotniczej Straży w Chorągwicy swoim zasięgiem obejmowała Dobranowice, Grajów, Mietniów, Pawlikowice, Rożnowa aż do czasu, powstania w tych wioskach jednostek OSP.

 

Za środki zebrane przez mieszkańców  zakupiono wóz konny oraz motopompę DKW M-80.  Kolejną inwestycja była budowa Domu Ludowego, który oddano do użytku w roku 1948.

W 1954 roku zakupiono samochód półciężarowy marki Brodwar. Po wykonaniu remontu przystosowano go do celów pożarniczych. Na początku lat 60-tych strażacy kupili kolejny samochód marki Lublin, który również musiał być dostosowany do celów pożarniczych. W1965 roku jednostka wzbogaciła się o dwie motopompy : M-400 i M-800. Aby uczcić 1000 – lecie państwa polskiego mieszkańcy Chorągwicy wraz z OSP postanowili wybudować przeciwpożarowy zbiornik oraz Dom Strażaka. Zakupiono  działkę. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i materiałów budowlanych.

W 1968 roku gotowy zbiornik zostaje oddany do użytku. Również w tym roku jednostka otrzymała w prezencie od Krakowskiej Fabryki Kabli, samochód pożarniczy Star 25 GBM.

Wiosna 1970 roku rozpoczęto budowę remizy, która trwała cztery lata. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka nastąpiło 21 lipca 1974 roku. W nowo wybudowanym obiekcie jest zaplecze Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia dla Ośrodka Zdrowia, Apteki i Filii Gminnej Biblioteki w Wieliczce . Dom Strażaka to efekt pracy całego społeczeństwa .
Budynek poświęcono dopiero w roku 1981, ze względu na ówczesna sytuację polityczną. W tym dniu odsłonięto również figurę św. Floriana, która była zakupiona przez strażaków  w 1959 roku i przez cały ten czas przechowywana w Pawlikowicach u Księży Michaelitów. Wcześniej, 14 października 1973 roku przekazano jednostce sztandar, który  Był darem całego społeczeństwa jako podziękowanie dla druhów, za wieloletnią i ofiarną pracę.  W 1977 roku druhowie pozyskali samochód marki Nysa, a Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w 1990 roku przekazała strażakom Stara 244 GBA.

W 1995 roku z okazji jubileuszu 50–lecia powstania, jednostka OSP jako pierwsza w gminie Wieliczka, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Fakt ten podniósł niewątpliwie status miejscowej jednostki, ale wiązał się jednocześnie z dodatkowymi obowiązkami strażaków. Żeby jednostka mogła wypełnić obowiązki należycie, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie w 2003 roku wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka przekazała OSP Chorągwica do eksploatacji Fiata Ducato. Samochód został wyposażony w sprzęt do ratownictwa techniczno-ekologicznego (np. ratowania ofiar wypadków drogowych ). W tym samym roku jednostkę włączono do Odwodowej Kompanii Przeciwpożarowej „Krak”.


Jest ona częścią Małopolskiej Brygady Odwodowej, dlatego strażacy na terenie województwa małopolskiego uczestniczyli w akcjach ratowniczych.

Do największych akcji strażaków zaliczyć można pożar w 1963 roku zabudowań w centrum wsi, pożar w 1971 roku w rafinerii Czechowice – Dziedzice gdzie zniszczony został ich Star 25 GBM a także powodzie na terenie gminy w 1997 roku, w Starym Sączu w 2005 roku i w Andrychowie w 2006 roku.

Z okazji 60-tej rocznicy założenia OSP w Chorągwicy 14 sierpnia 2005 roku, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą założycielom, a w szczególny sposób długoletniemu prezesowi jednostki Władysławowi Starowiczowi. W tym okresie, kiedy kierował jednostką widać największy rozwój straży, poprawę wyposażenia i wybudowanie funkcjonalnego Domu Strażaka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Choragwicy liczy obecnie 27 członków, oraz 11 drużyna żeńska i  9 członków honorowych.
Od 2017 roku Prezesem Zarządu jest Aleksander Starowicz

Po włączeniu jednostki OSP Chorągwica w 1995 r. w skład krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przed jednostką stanęły nowe zadania. Aby im sprostać druhowie postanowili podjąć wysiłki w celu doposażenia jednostki w dodatkowy sprzęt i urządzenia.

W roku 2003 starania Zarządu OSP przyniosły pierwsze efekty.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce przekazała do eksploatacji w jednostce samochód specjalny marki Fiat Ducato. Druhowie wyposażyli go w sprzęt do ratownictwa techniczno-ekologicznego (m.in.  do wykorzystania podczas wypadków drogowych). Koszt zakupu kompletnego hydraulicznego urządzenia ratowniczego firmy „Holmatro”, to wydatek ok. 50 tys.zł. zrealizowany został z budżetu jednostki OSP. Z uwagi na fakt że podstawowy samochód bojowy marki Star 244, jest eksploatowany już ponad dwadzieścia lat, zarząd podjął działania mające na celu pozyskanie bardziej nowoczesnego samochodu specjalnego. 
W roku 2011 z funduszy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, dla potrzeb OSP  zakupiono i przekazano nowoczesny, w pełni profesjonalny pojazd pożarniczy marki DAF.

Zarządy  jednostki, zrealizowały szereg zadań. Do głównych zaliczyć należy przede wszystkim: budowę dachu na budynku „Domu Strażaka”, kompleksowy remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia wraz z budową windy osobowej, częściowe ocieplenie budynku (ok. 60% powierzchni obiektu), wymiana całościowa stolarki okiennej, montaż nowych nowoczesnych bram garażowych, likwidacja p.poż. zbiornika wodnego, budowa nowego ogrodzenia wokół parceli.  W roku ubiegłym z uwagi na zły stan techniczny komina, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zakaz eksploatacji całego obiektu „Dom Strażaka” do czasu zbudowania nowego komina (okres przejściowy na wykonanie nowego komina był 3 miesięczny). Strażacy we własnym zakresie wykonali nowy komin, którego koszt budowy zamknął się kwotą ok. 20 tys. zł – z tego otrzymane dotacje to 4,5 tys. zł z funduszu sołeckiego oraz 5 tys. zł z Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.


 W ostatnich latach jednostka OSP Chorągwica, pozyskała nowoczesny sprzęt pożarniczy taki jak: wspomniane wyżej urządzenie ratownicze marki „Holmatro”, 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych marki Fenzy, 6 hełmów firmy Gallet, motopompę pływającą Niagara,  motopompę szlamową Honda i wiele innych.
Strażacy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na terenie gminy Wieliczka oraz powiatu wielickiego, w różnych kategoriach : seniorzy, drużyny kobiece, młodzieżowe drużyny pożarnicze.

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy jest jednym z najstarszych Kół funkcjonujących na terenie Gminy Wieliczka. Początki działalności sięgają okresu powojennego, prawdopodobnie 1946 roku.

Jego działalność była ściśle związana z Ochotniczą Strażą Pożarną. Panie wniosły znaczny wkład w budowę Domu Strażaka: gotowały posiłki dla robotników, sprzątały teren budowy, pomagały w wyposażaniu obiektu. Cyklicznie organizowały: kursy gotowania, kroju i szycia, szydełkowania, zabawy taneczne, dożynki, kolędowanie.

Po tym okresie Koło zawiesiło działalność na przeszło 20 lat aż do  2004 roku.

W dniu 3 listopada 2004 roku Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wieliczce, Prezes OSP w Chorągwicy i sołtys wsi Chorągwica Krystyna Starowicz podpisali porozumienie dotyczące projektu: „Spotkania dla kobiet – II szansa”.
Udało się wówczas zachęcić 15 Pań do kontynuacji rozpoczętej przez ich poprzedniczki działalności

Obecnie Panie uczestniczą w życiu społecznym swojego regionu, współpracują z organizacjami działającymi na terenie sołectwa oraz aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminę Wieliczka oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce tj:

 • przegląd potraw Wielkanocnych
 • Dni Św. Kingi
 • dożynki gminne
 • przegląd potraw Bożonarodzeniowych
 • konkurs potraw regionalnych
 • innych imprezach kulturalnych.
 


W ostatnim czasie Panie odniosły kilka sukcesów:
 

 • I-miejsce za wieniec dożynkowy w Kokotowie
 • II-miejsce za wieniec dożynkowy w Janowicach
 • wyróżnienie za wieniec w XIII Dożynkach Województwa Małopolskiego w Kamienicy (2011 rok)
 • nagroda za najlepsze „Danie Mięsne” w Przeglądzie Potraw Regionalnych organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Wielicka Wieś”(2011 rok)

W 2014roku Koło Gospodyń Wiejskich zostało przekształcone w Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Aktualnie skupia  12 Pań. 

Nasza Galeria

 

Zdjęcia: wieliczka.eu i archiwum prywatne

Stowarzyszenie „NASZA CHORĄGWICA”

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w naszej miejscowości powstało stowarzyszenie „NASZA CHORĄGWICA”. Nasze Stowarzyszenie stawia sobie za główne zadanie – integrację mieszkańców Chorągwicy, tych którzy mieszkają tu od pokoleń z tymi, którzy mieszkają tu od niedawna. Pośród licznych zadań jakimi chce zająć się „Nasza Chorągwica” jest wszechstronny rozwój naszej miejscowości oraz polepszenie i uatrakcyjnienie warunków życia mieszkańców.

Uważamy, że atrakcyjne położenie naszej miejscowości na najwyższym wzniesieniu w okolicy, z pięknymi widokami z jednej strony na Kraków i Wieliczkę a z drugiej na Zalew Dobczycki, pagórki i odległe góry – to wielki atut, który warto wykorzystać.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do współpracy, a ze swej strony jesteśmy gotowi do współdziałania z funkcjonującymi w naszej miejscowości: Kościołem św. Floriana Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, Sołtysem i Radą Sołecką, Biblioteką,  Klubem Sportowym „Sokół”, Szkołą Podstawową i Przedszkolem (gdzie uczęszczają nasze dzieci) oraz wszystkimi Osobami, Instytucjami i Firmami, którym na sercu leży dobro Chorągwicy.

Informacje o naszych działaniach będziemy starali się zamieszczać, na bieżąco,  na stronie www.choragwica.pl, która tak ładnie prezentuje naszą miejscowość w internecie.

Nasz e-mail: stowarzyszenie@choragwica.pl

Zarząd Stowarzyszenia "Nasza Chorągwica",

 

PLAN  DZIAŁANIA
Stowarzyszenia  NASZA CHORĄGWICA („NCh”) na rok 2012


Zgodnie ze Statutem „NCh” – Walne Zebranie Członków na posiedzeniu
w dniu 18.01.2012 r. przyjmuje do realizacji w 2012 r. n/w formy działalności, których podstawowym celem jest integracja mieszkańców i promocja Chorągwicy:

Propozycje stałych form działalności "NCh"
(od raz lub kilku w tygodniu - do raz w miesiącu/kwartale)
 

 • Klub brydżowo-szachowy
 • Kluby: „Aktywna Mama” i  „Kreatywny Tata”
 • Sekcja sportowa
 • „Wielki Teatr Małego Aktora”
 • „Akademia zdrowia i urody”
 • Zajęcia edukacyjne
 • Samopomoc koleżeńska
 • Porady finansowo-podatkowe (w tym w sprawie PIT)


Imprezy otwarte integracyjne na 2012 rok
(jednodniowe przedsięwzięcia)
 

 • 24.06.2012 Noc Świętojańska
 • 01.09.2012 Pożegnanie lata
 • 06.12.2012 Spotkanie najmłodszych z Mikołajem
 • 31.12.2012 Sylwester 2012/2013

Kaplica pw. św. Floriana

 

Kilka lat po wybudowaniu Domu Strażaka mieszkańcy Chorągwicy postanowili, że Dom Ludowy przekształcą na kaplicę.

Wszystkie prace przy budowie kościoła wykonywane były w czynie społecznym, bowiem starając się o pozwolenie na budowę kościoła mieszkańcy zobowiązali się wykonać je sami. Patronem kościoła został święty Florian.

Potrzebne materiały budowlane zostały zakupione ze środków finansowych otrzymanych od parafian.

Pierwsza Msza św. odprawiona została w dniu 8 grudnia 1989 roku. Początkowo bardzo trudne warunki lokalowe, wymagały wiele poświęcenia od księży i wiernych przychodzących do kościoła. Prace budowlane stopniowo dobiegały końca, teren koło kościoła porządkowano i uposażono wnętrze kościoła. Msze św. odprawiano tylko w niedzielę oraz większe święta kościelne.

Z dniem 27 listopada 1989 r. Kuria Metropolitarna w Krakowie powierzyła prowadzenie duszpasterstwa w Chorągwicy Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła początkowo na okres 5 lat ponawiając następnie na 5 lat.

Na Święta Wielkanocne w 1999 r. zakupiono tabernakulum. Po raz pierwszy odprawione było Triduum Paschalne oraz procesja Bożego Ciała. Zakupiono potrzebne uposażenie do procesji eucharystycznej.

 

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców był pobyt Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Chorągwicy w czasie nawiedzenia kościoła w Pawlikowicach 20 lutego 2000 roku. Kuria Metropolitarna w Krakowie pismem z dnia 30 kwietnia 2001 roku stwierdza „mając na uwadze dobro duchowe wiernych miejscowości Chorągwica, odłączamy ją od parafii św. Klemensa w Wieliczce i przyłączamy do parafii św. Michała Archanioła w Pawlikowicach”.

 

Msze Święte

w niedzielę i święta:
8.00, 11.00, nabożeństwo 16.00

Święta Kościelne:
10.00 , 17.00

Nabożeństwo majowe  19.00
Nabożeństwo październikowe 17.00
Gorzkie Żale 16.00
Droga Krzyżowa 17.00

Spowiedź w ciągu roku:

W dni powszednie i w niedzielę przed Mszą Św.
W I piątek miesiąca pół godziny przed Mszą Św.

Klub Sportowy "Sokół"

 

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Chorągwica zaczynał swoją działalność w latach sześćdziesiątych. Wówczas największym zainteresowaniem cieszył się tenis stołowy. Przez kilka następnych lat LKS zawiesił swą działalność.

W 1995 roku klub na nowo rozpoczął swą działalność tym razem w sekcji piłki nożnej, reprezentując LKS w rozgrywkach Klasy B. 13 sierpnia 2000 roku zostało oddana do użytku boisko sportowe o wymiarach 92 m na 56 m.

 

Teren pod boisko zakupił Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce.

Większość prac przy urządzeniu boiska wykonali działacze sportowi i mieszkańcy w czynie społecznym. W wykonaniu inwestycji pomogła gmina i dotacja otrzymana po zrejestrowaniu drużyny juniorów.

Pierwszy mecz w tym dniu na nowym boisku rozegrano z drużyną z Ochmanowa w ramach rozgrywek PZPN B Klasy wygrywając 3:11. L.K.S „Sokół” prowadzi działalność w sekcji t.j. piłka nożna / seniorzy, juniorzy, trampkarze/.

W chwili obecnej może poszczycić się sporymi osiągnięciami.

Nasi mieszkańcy


Poznajmy się!

Na łamach tego działu chcieliśmy przedstawić naszych mieszkańców oraz ich niecodzienne pasje, zainteresowania czy wykonywaną pracę.
Jeśli i Ty możesz pochwalić się swoimi zainteresowaniami, pasjami napisz do nas na wies@choragwica.pl

 _________________________________________________
 

Kazimierz Idzi - artysta rzeźbiarz

Kazimierz Idzi urodził się 1948r w Sierakowie koło Dobczyc, od ponad 20 lat mieszka w Chorągwica położonej na pogórzu wielickim. Już w latach wczesnej młodości odkrył w sobie zamiłowanie do rysowania, malowania a następnie zainteresował się rzeźbą. Na początku były to nieśmiałe próby, ale tak naprawdę to w 1974r zaczął poważnie myśleć o sztuce.

W tym właśnie czasie zaczęły powstawać jego pierwsze prace. W roku 1976 zadebiutował pierwszą wystawą na Sejmiku Kulturalnym w Zabawie. Potem odbyły się następne wystawy w KDK Kraków, Pałacu pod Baranami, Galeria 2, „Rzeźba Nieprofesjonalna” Nowa Ekspresja Galeria „Rytm” Nowa Huta, Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – Warszawa, Sztokholm - Szwecja.

W 1985r zostaje przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W tamtym okresie należał również do Grupy Artystycznej Rodzimej Twórczości „GART” prowadzonej przez Profesora Konarskiego.

Kazimierz Idzi uczestniczy w wystawach w kraju i zagranicą min. w Szwecji, Niemczech, Francji, Słowacji, Czechosłowacji i na Węgrzech oraz w byłym ZSRR. Bierze udział w licznych konkursach i przeglądach otrzymując nagrody i wyróżnienia.
Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Kanadzie, Francji, a także w kilku polskich muzeach.

Praca i działalność znalazły również uznanie wśród władz lokalnych jak i centralnych czego przykładem mogą być między innymi: przyznana w 1982r srebrna odznaka „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, trzykrotne stypendium twórcze oraz dyplom uznania przyznany w 2001r przez Ministra Kultury. W 2003r. został odznaczony przez Prezydenta Polski „srebrnym krzyżem zasługi”
Twórczość Kazimierza Idzi gości na łamach prasy i telewizji zarówno polskiej jak i zagranicznej. (reportaż zrealizowany przez niemiecka stację „mdr”).

Od początku swojej twórczości tematy do swoich prac czerpie głównie z życia i obyczajów dawnej wsi, która szczególnie go fascynuje i jest mu bliska. Efektem tej fascynacji są powstałe ostatnio przydomowa izba regionalna oraz izba twórczości ludowej.
W izbie regionalnej można zobaczyć kolekcję dawnych narzędzi wykorzystywanych w pracach na wsi jak również meble oraz dawny sprzęt gospodarstwa domowego. Większe eksponaty takie jak dawny sprzęt rolniczy do prac polowych zostały zaprezentowane na zewnątrz domu artysty.

Na izbę twórczości ludowej składają się: pracownia artysty oraz galeria w której zobaczyć można nie tylko rzeźby ale również prace uznanych twórców ludowych tworzących w dziedzinach takich jak: garncarstwo, kowalstwo, wikliniarstwo, zabawkarstwo, wyroby bibułkarskie, hafciarskie oraz inne. W ramach powyższej galerii zostały stworzone naturalnej wielkości rzeźby plenerowe.

Obecnie artysta rzeźbi nie tylko w drewnie, ale i w kamieniu czego efektem są m. in. Pomnik Milenijny „Chrystusa Zmartwychwstałego”, dwie Figury nagrobkowe  oraz pomnik kombatancki w Dąbrowej.

 

_____________________________________________

Aleksander Starowicz - działacz OSP

Aleksander Starowicz urodzony w dniu 12 maja 1961 r. i zamieszkały w Chorągwicy, żona Ewa, trzy córki. Jest członkiem rady sołeckiej a od 34 lat jest czynnym działaczem  Ochotniczej Straży Pożarnej Chorągwicy, obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa.

Bierze aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, szczególnie angażując się w rozwój OSP Chorągwica. To dzięki m.in. jego staraniom udało się zrealizować szereg przedsięwzięć ważnych dla naszego sołectwa takich jak : wykonanie dachu na budynku „Dom Strażaka”, remont Ośrodka Zdrowia, remont sanitariatów w budynku „Dom Strażaka”, zakup nowych pojazdów specjalnych dla OSP Chorągwica.

Zawodową Służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 1984 r. w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej pracuje na samodzielnych stanowiskach, począwszy od instruktora następnie inspektora, poprzez z-cę naczelnika wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Od 1999 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego, pełniąc jednocześnie obowiązki D-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Aleksander_Starowicz

W dniu 20 grudnia 2011 r. zostaje powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

W chwili tworzenia Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce, brał aktywny udział w organizowaniu Komendy, jak również tworzeniu i skonsolidowaniu struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie nowo powstałego powiatu wielickiego.

Współpracuje z lokalnymi samorządami z terenu powiatu, w celu poprawy funkcjonowania szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, będąc pomysłodawcą szeregu inicjatyw w tym zakresie.

Po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczyna naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, następnie kończy Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kończy studia podyplomowe – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (kierowanie działaniami ratowniczymi w PSP), Krakowska Szkoła Wyższa (zarządzanie kryzysowe), Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (inspektor zarządzania kryzysowego).


Dotychczas posiadane medale i odznaczenia : najwyższe odznaczenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - złoty Znak Związku OSP RP, brązowy krzyż zasługi, srebrna i brązowa odznaka za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju, brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Klubik Kraina Maluszka

 

Klubik Malucha w Chorągwicy  istnieje 2 lata.Dużo osób nam już zaufało powierzając nam własne dzieci.Otoczone sa one troskliwą opieką sprawowana przez 12 godzin dziennie.W tym czasie  prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,zajęcia ruchowo-muzyczne i warsztaty plastyczne dzięki temu maluchy szybko się rozwijają ,ucząc się samodzielności,wzajemnego szacunku i akceptacji drugiej osoby.Od wiosny do jesieni zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu/plac zabaw/.Codzienne spacery do lasu i na boisko sportowe dodają naszym maluchom zdrowia.

Organizujemy też imprezy okolicznościowe:

 • mikołajki,
 • zabawy karnawałowe,
 • urodziny dzieci itp.

Zachęcamy do skorzystania z naszej placówki.

klubik choragwica
     
     

Ciekawe miejsca

 

DWÓR W CHORĄGWICY
 

Folwark w Chorągwicy istniał prawdopodobnie już na początku XV wieku, o czym świadczą materiały źródłowe, które pochodzą z tego okresu. W Liber beneficiorom..” Jan Długosz pisze o zabranych przez dziedzica tzw. „lepszych rolach” i wzroście terenu dworskiego Scalanie coraz większych obszarów i powiększanie posiadłości dworskiej przypadło na XV i XVI wiek. Od początku XVI wieku wieś Chorągwica stała się własnością rodziny Jana Łodzińskiego, który wykupił i przejął dużą część posiadłości Chorągwicy. Własność dworska ulegała rozszerzeniu poprzez wyrąb lasów gdzie powstawały pola uprawne.

Na planie katastralnym z 1847 r. można odczytać, że przy rozwidleniu głównej drogi wiejskiej w północno - zachodniej części wsi znajdował się zespół dworski. Budynek murowany dworu i murowane zabudowania gospodarcze usytuowane były w środkowej części zespołu dworskiego. Północną część zajmowały ogrody, na południowym skrawku założono staw.

Przypuszcza się, że gospodarka dworska opierała się na uprawie roli,  hodowli bydła, leśnictwie i eksploatacji drewna. Dodatkowym elementem były stawy rybne i sadownictwo.  W 1945 roku nastąpiła parcelacja posiadłości dworskiej, która dotyczyła głównie lokalizacji zabudowy wiejskiej, zajmując dawne tereny dworskie. Zespół dworski uległ likwidacji, jedynie fragment budynku dawnego dworu, który pochodzi z I ćwierci XX wieku został zachowany. Budynek dworu był drewniany osadzony na podmurówce. Od strony wschodniej częściowo podpiwniczony i tynkowany. Drewniany ganek z murowanymi schodami poprzedzała sień. Dach pokryto wówczas dachówką. W latach 1923-26 został przeprowadzony gruntowny remont. Jako ostatniego właściciela opracowania podają Jana Paska. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie niewielkie fragmenty dworu: podmurówka i część ścian. Na tych pozostałościach zbudowano dom jednorodzinny, obecnie zamieszkały.

 

RTCN Kraków Chorągwica

 

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze CHORĄGWICA  obejmuje swym zasięgiem większą część Województwa Małopolskiego oraz południową część Województwa Świętokrzyskiego.

Koncepcja budowy telewizyjnego ośrodka nadawczego w Krakowie sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze prace rozpoczęto w 1961 roku a 14 miesięcy później inwestycja była już ukończona. Montaż masztu mierzącego 287 metrów zajął Mostostalowi Zabrze nieco ponad trzy miesiące - od 7 czerwca do 15 września 1962 roku. Początkowo odbywał się za pomocą dźwigu, a po osiągnięciu 40 metrów za pomocą tzw. dźwigu pełzającego. Za budowę całego obiektu odpowiadało Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu.
 Maszt ten jest najwyższym obiektem budowlanym na terenie Województwa Małopolskiego.
Uroczyste otwarcie ośrodka nastąpiło 22 grudnia 1962 roku o godzinie 12:00.
Pierwsza emisja radiowa z obiektu miała miejsce 25 października 1963 roku.
Łączny koszt budowy to ok. 50 milionów złotych.

W roku 1989 Chorągwica jako pierwsza telewizyjna stacja nadawcza w Polsce rozpoczęła retransmisję zachodniego programu telewizyjnego - był to włoski publiczny kanał RAI UNO. Zaś w roku 1990 podjęła emisję pierwszego komercyjnego programu radiowego - Radia Małopolska Fun.

Lokalizacja:
Długość geograficzna: 20°05'04" E
Szerokość geograficzna: 49°57'25" N
Województwo: małopolskie
Miasto powiatowe: Wieliczka
Miejscowość: Chorągwica
Góra: Wzgórze Chorągwica

Parametry:
Typ obiektu: Maszt
Wysokość posadowienia podpory anteny: 420 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 286 m n.p.t.
Wysokość zawieszenia systemów antenowych: Radio: 199, 203, TV: 50, 95, 239, 275 m n.p.t.
Właściciel/Użytkownik obiektu: TP EmiTel

ZOBACZ GALERIE