Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2019-10-11   |   Sołtys

Zarządzeniem NR 254/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022. Termin konsultacji: od 16 października 2019 r. do 30 października 2019 r., do godz. 11.00. Opinie lub uwagi można zgłaszać drogą tradycyjną, poprzez wypełnienie papierowego formularza konsultacyjnego, który można pobrać poniżej.  Wy...

czytaj więcej »

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi

2019-10-11   |   Sołtys

Zarządzeniem NR 255/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Termin konsultacji: od 11 października 2019 r. do 17 października 2019 r. Opinie lub uwagi można zgłaszać osobiście (ul. Pocztowa 1, pokój nr 7, w godzinach 12.00 – 16.00) lub na adres poczty elektronicznej: konsul...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2019-09-11   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2019 R. (CZWARTEK) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zebrania. Sołtys R...

czytaj więcej »

Podatki za III kwartał 2019r

2019-09-08   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w dniu 16 września 2019r (poniedziałek) w godz. 17.30 - 18.30 w Domu Strażaka w Chorągwicy. Wpłat można również dokonywać u mnie w domu Sołtys Renata Gabryś ...

czytaj więcej »